Szem előtt tartva a célt

„Célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.” (Fil 3:14)

„Nem tudjátok-é, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető; azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant” (1Kor 9:24–25). Akik azért futnak versenyt, hogy elnyerjék a nagy megtiszteltetésnek tartott babérkoszorút, azok minden tekintetben megtartóztató életet élnek, hogy izmuk és minden egyes porcikájuk a lehető legjobb erőnlétben lehessen… Ám csak egyetlen versenyző nyerte el a díjat. A mennyei versenyben azonban nincs bizonytalanság és kockázat. Mindnyájan futhatunk, és mindnyájan el is nyerhetjük a díjat. Öltsük magunkra a mennyei kegyességet. Függesszük tekintetünket a halhatatlanság koronájára, és tartsuk mindig szem előtt példaképünket, Jézust!… Álljon szüntelenül előttünk mennyei Urunk szerény és lemondó élete! Amikor a díjra függesztve tekintetünket, igyekszünk követni Őt, biztonsággal futhatjuk meg a versenyt.
 
A pogányok, akiket nem a megvilágosodott lelkiismeret irányított, és akik nem tartották maguk előtt az Isten-ismeretet, alávetették magukat az edzés megtartóztató és fegyelmezett életmódjának. A hervadó koszorú és a sokaság elismerése elnyeréséért lemondtak minden olyan élvezetről, ami gyengítette volna őket. Mennyivel inkább kellene azoknak megtenniük ezt, akik a keresztényi versenyben vesznek részt a halhatatlanság és a Menny jóváhagyásának reményében. Nem kellene-e nekik is lemondaniuk az egészségtelen izgatószerekről és ártalmas vágyakról, amelyek lealacsonyítják az erkölcsöt, és gyengítik a szellemi képességet, továbbá a magasabb rendű erőt az állati étvágynak és szenvedélyeknek vetik alá…
 
Mindazok számára, akik eleget tesznek az Isten szavában leírt feltételeknek, és kötelességüknek tartják megőrizni testi erejüket és mozgékonyságukat, hogy gondolkodásuk kiegyensúlyozott, erkölcsük pedig tiszta legyen, a verseny nem bizonytalan. Mindnyájan elnyerhetik a díjat, és viselhetik a dicsőség hervadhatatlan koronáját.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor