Isten gyermekei

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá; mert meg fogjuk Őt látni, amint van” (1Jn 3:2)

„Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.” Felérhet-e ezzel bármilyen emberi rang? Milyen magasabb címet tölthetnénk be annál, mint hogy a végtelen Isten gyermekeinek neveztetünk?
 
Micsoda hatalmas gondolat, páratlan leereszkedés, csodálatos szeretet, hogy a halandó ember szövetségben összekap-csolódhat a Mindenhatóval. „Hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek” (Jn 1:12). „Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk.” Felérhet-e ezzel bármilyen emberi rang?
 
Mutassuk be a valódi keresztényi életet! Tegyük azt vonzóvá és érdekessé mások számára! Ha tényleg akarjuk, akkor véghez is tudjuk vinni ezt. Töltsük meg elménket örök és lelki jellegű élményekkel, hogy ezáltal mások számára is valószerűvé tehessük a kereszténységet. Hit által megláthatjuk Jézust, amint az Atya jobbján közbenjár értünk. Hit által megláthatjuk azokat a hajlékokat is, amelyeket Krisztus készít az Őt szeretőknek. A hit szeme előre látja a győzők számára előkészített ruhát és koronát. A hit hallja a megváltottak énekeit, és megragadja az eljövendő dicsőség ígéretét. Ha meg akarjuk látni a királyt az Ő szépségében, szerető engedelmesség által közel kell húzódnunk Jézushoz.
 
Az Atyával és Fiával való közösség ápolása során jellemünk nemessé, csiszoltabbá lesz, s közben részeseivé válunk a kimondhatatlan és dicsőséggel teljes örömnek. Jóllehet az élelemnek, ruhának, munkahelynek és gazdagságnak megvan a maga értéke, de kapcsolatban állni Istennel, és az isteni természet részesévé válni, ez az igazán felbecsülhetetlen érték. Életünket rejtsük el Krisztussal együtt Istenben. Noha még nem látszik, hogy mivé válhatunk, amikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, olyanok leszünk, mint Ő, és úgy látjuk majd Őt, amint van. A keresztényi jellem méltósága úgy sugárzik majd, mint a Nap, és a Krisztus arcáról áradó sugarak visszatükröződnek azokon, akik hozzá hasonlóan megtisztították magukat. Ingyen hozzájuthatunk ahhoz a kiváltsághoz, hogy Isten gyermekei lehessünk. Minden tulajdonunk, és még az életünk sem túl drága ahhoz, hogy ezt megszerezzük.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor