Az aratás

Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.” (Ef 2:7)

Senki sem áraszthatja a szívéből és életéből Isten áldását anélkül, hogy maga is gazdag jutalomban ne részesülne…
 
Krisztus kegyelme olyan jellemvonásokat fejleszt ki a lélekben, amelyek ellentétesek az önzéssel. Ezek a jellemvonások nemesítik, csiszolják és gazdagítják az életet. A titkon végzett szeretetteljes cselekedetek egymáshoz csatolják a szíveket, és közelebb vonják azokat Istenhez, akitől a segítőkészség minden megnyilatkozása kiindul. Az apró figyelmességek, a szeretet és önfeláldozás kicsiny tettei, amelyek olyan csöndesen áradnak az életből, mint az illat a virágból, az élet áldásainak és örömének jelentős részét képezik. Továbbá azt is megértjük, hogy énünknek a mások javáért és boldogságáért való lemondását, bármilyen szerény és jelentéktelennek vélt tettről legyen is szó, a Menny a dicsőség királyával való egység jeleként ismeri el, aki, noha gazdag volt, szegénnyé lett értünk.
 
A szívélyes cselekedetek titokban maradhatnak, de a gyümölcsök, amelyek azok megvalósítóinak jellemében megteremnek, nem rejthetők el. Ha Krisztus hűséges követőiként teljes szívből fáradozunk az emberekért, a szívünk szeretetben forr össze Istennel. A Szentlélek munkálkodása összhangba hozza bensőnket az isteni gondolatokkal.
 
Isten megnöveli azok tálentumait, akik bölcsen használják a rájuk bízott ajándékokat. Az Úr örömmel fogadja a szeretett Fiában hívő népének szolgálatát, amit az Ő kegyelme és ereje által végeznek. Akik jótettek véghez vitelére használják a képességeiket, és így törekednek keresztényi jellemük fejlesztésére és tökéletesítésére, azok majd az eljövendő világban aratják le az itt elvetett magokat. A Földön megkezdett munka a fenségesebb és szentebb örökkévalóságban fog kiteljesedni.
 
Aki „kegyelemben gazdag mindenkihez”, így szólt: „Adjatok, néktek is adatik” (Róm 10:12; Lk 6:38)… Minden, Krisztusért meghozott áldozat jutalmat nyer majd Isten kegyelmének felséges gazdagsága szerint.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor