Megőrizve az eleséstől

„Annak pedig, aki titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel.”Júd 24

Ezekben az utolsó napokban, amikor a gonoszság megsokasodik, a szeretet pedig sokakban meghidegül, Isten népet hív elő nevének dicsőítésére és a szentségtelenség megfeddésére. Ez a megszentelt nép hűséggel megtartja Isten törvényét akkor, amikor a világ igyekszik megsemmisíteni annak rendeléseit. Amikor Isten megtérítő ereje a szolgáin keresztül megnyilatkozik, a sötétség seregei keserű és eltökélt ellenállásban sorakoznak fel… Attól az időtől kezdve, hogy a Menny Istenének szolgálata mellett határoztuk el magunkat, szüntelenül küzdelmünk lesz mindaddig, amíg Isten ki nem ragad bennünket ebből a jelenlegi gonosz világból. Ez alól a háború alól nincs felmentés…
 
Kemény munkát kell végeznünk, és mint Jézus hű katonái, a véres zászlót az ellenség sorainak közepette kell magasba emelnünk… Ha kezeinket összetéve leeresztjük a vér itatta zászlót, és Sátán foglyaivá és szolgáivá válunk, felszabadul-hatunk a harc és szenvedés alól. Ezt a „békességet” azonban csak Krisztus és a Menny elveszítésével érhetjük el. Ilyen feltételek mellett nem kívánhatunk békét. Inkább folyjon küzdelem és harc a földi történelem végéig, mintsem hogy hitehagyás és bűn által szerezzünk békét.
 
A hitehagyás a szív titkos lázadásával kezdődik Isten törvényének a rendelései ellen. A lélek megszenteletlen vágyaknak hódol, és törvénytelen terveket sző. A hitetlenség és sötétség elválasztja Istentől. Ha nem győzünk e felett a bűn felett, az fog győzelmet aratni felettünk…
 
A lelki büszkeség, a megszenteletlen vágyak, a gonosz gondolatok és minden, ami elválaszt minket a Jézussal való bensőséges és szent kapcsolattól, megmérgezi a lelkünket… Ha el kívánjuk nyerni az örök életet, meg kell harcolnunk „a hitnek szép harcát”. (1Tim 6:12) Isten hatalma őriz minket „hit által az üdvösségre”. (1Pét 1:5) Ha a hitehagyás gondolata megterhelő a számotokra… akkor „iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz”. (Róm 12:9) Higgyetek abban, aki „titeket a bűntől megőrizhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben és nagy örömmel”.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor