Jó cselekedetek

„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.”Ef 2:10

Isten csak szeretett Fián keresztül fogadhat el minket. A jó cselekedetek csak következményei a szeretet munkájának. Ez nem érdem, és semmi olyat nem kapunk értük, ami által joggal hivatkozhatnánk arra, hogy részt vettünk saját lelki üdvösségünk kimunkálásában. A megváltás Isten ingyen ajándéka a hívőnek, amit egyedül Krisztus érdeme révén nyerhet el. A megterhelt lélek békességre lel a Krisztusba vetett hit által. Ez a békesség egyenes arányban van hitének és bizalmának mélységével. Lelki üdvössége érdekében nem hivatkozhat jó cselekedeteire.
 
Nincs tehát valódi értéke a jó cselekedeteknek? A naponta vétkezőre ugyanazzal a jóindulattal tekint Isten, mint arra, aki a Krisztusba vetett hit által egyenesen, becsületesen igyekszik járni? A Szentírás írja: „Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azokban járjunk.” Az isteni elrendezés szerint az Úr kiérdemelhetetlen kegyelme úgy akarta, hogy a jó cselekedeteket jutalom kövesse. Isten egyedül Krisztus érdeméért fogad el minket. Az általunk véghezvitt irgalmas és előzékeny cselekedetek pedig a hit gyümölcsei. Ezek áldássá válnak számunkra, hiszen tetteink szerint vesszük el jutalmunkat. Krisztus érdemének jó illata teszi cselekedeteinket elfogadhatóvá Isten előtt. Az isteni kegyelem tesz képessé bennünket azokra a cselekedetekre, melyekért Isten megjutalmaz bennünket. Még ha minden tőlünk telhetőt megteszünk is, haszontalan szolgáknak kell tekintenünk magunkat. Nem érdemlünk köszönetet Istentől. Csak kötelességünket teljesítettük, és ezeket a tetteket nem vihettük volna véghez saját bűnös természetünk erejével.
 
Az Úr arra kér bennünket, hogy közeledjünk hozzá, és Ő is közeledni fog hozzánk. Így részesülünk abban a kegyelemben, amely az Úr kezéből kapott jutalmat eredményező cselekedetekre képesít minket.
 
A szeretettel végzett munkát a hit hívja életre… Az igaz, hogy jó tetteink önmagukban nem biztosítják számunkra az üdvösséget, az is igaz, hogy a bennünket Krisztussal összekötő hit cselekvésre indít minket.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor