Gyermekkor

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.” Mk 10:14

Jézus az elé hozott gyermekekben kegyelmének örököseit, országának polgárait látta, férfiakat és nőket, akik közül egyesek mártíromságot vállalnak majd érte… A tanításkor az ő szintjükre ereszkedett le. A Menny uralkodója nem tartotta méltóságán alulinak, hogy kérdéseikre válaszoljon, s fontos tanításait gyermeki felfogóképességük szintjére egyszerűsítse. Elméjükben elültette az igazság magvait, amelyek majd évek múltán kikelnek, s az örök életre teremnek gyümölcsöket.
 
Ma is igaz, hogy a gyerekek a legfogékonyabbak az evangélium tanításai iránt, szívük megnyílik az isteni befolyás előtt, s elég erős a kapott leckék megőrzésére. A kisgyermekek keresztényekké válhatnak, és koruknak megfelelő tapasztalatokra tehetnek szert. Lelki nevelést kell nekik nyújtani, a szülőknek mindent meg kell tenniük, hogy jellemük Krisztus hasonlatosságára formálódjék…
 
A keresztény munkás Krisztus megbízottjaként terelheti ezeket a gyermekeket a Megváltóhoz. Bölcsességgel, tapintattal a szívéhez fűzheti őket, reményt és bátorságot önthet beléjük, hogy aztán elmondhassák róluk: „Ilyeneké Istennek országa.”
 
Isten azt szeretné, ha minden gyermek már kicsiny korában az Ő gyermeke lenne, s mint királyi családjának tagjait fogadhatná be őket. Bármilyen fiatalok is legyenek, a gyermekek a hívő család tagjaivá válhatnak, és gyönyörű tapasztalatokat szerezhetnek… Kitárhatják szívüket Jézus felé, és a Megváltónak ajánlhatják az életüket. Krisztus kis misszionáriusokat formálhat belőlük. Egész gondolkodásmódjuk gyökeresen megváltozhat, úgy, hogy a bűn nem lesz kívánatos a számukra, mert utált és kerülendő dologgá válik.
 
A Megváltó sóvárog a fiatalok megmentésére. Örömmel látná őket trónja körül, igazságosságának szeplőtlen palástjába öltözötten. Várva várja, hogy fejükre helyezhesse az élet koronáját, és hogy meghallja vidám hangjukat, amellyel Isten és a Bárány tiszteletét, dicsőségét és fenségét hirdetik abban a győzelmi énekben, amely át- és átjárja a Menny udvarait.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor