A keresztény növekedés feltételei

„És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben… teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására.” Fil 1:9–11

Ahol van élet, ott van növekedés és gyümölcstermés is. Ha nem növekszünk a kegyelemben, lelkileg silánnyá, beteggé és gyümölcstelenné válunk. Istennek a velünk való tervét kizárólag növekedés és gyümölcstermés útján érhetjük el. „Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim” – mondja Krisztus. Ahhoz, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk, élnünk kell a lehetőségeinkkel. Használjunk ki minden alkalmat az erő megszerzésére.
 
A tiszta, nemes jellem kiváltsága mindenki számára adott, azonban sokakban nincs komoly vágy az ilyen jellem után. Nem tudnak megválni gonosz útjuktól a jó érdekében… Nem fogadják el azokat az áldásokat, amelyek összhangba hoznák őket Istennel… Képtelenek a növekedésre.
 
A növekedés egyik isteni terve a továbbadás. A kereszténynek mások megerősítése által kell erősödnie. „Aki mást felüdít, maga is felüdül” (Péld 11:25). Ez nem puszta ígéret, hanem isteni törvényszerűség, amely által a jó cselekedetek folyamai a mélység vizeihez hasonlóan áramlanak, miközben szüntelenül visszatérnek eredeti forrásukhoz. E törvény betöltése a lelki növekedés titka…
 
Ha hit által Istenhez jövünk, Ő elfogad minket, és erőt ad a tökéletesség emelkedőjén vezető lépésekhez. Ha ügyelünk arra, hogy szavainkkal és tetteinkkel ne hozzunk szégyent arra, aki megbízott bennünk, és ha minden lehetőséget kihasználunk, akkor el fogjuk érni a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét…
 
Keresztények! Jézus megmutatkozik-e az életünkben? Megteszünk-e minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy testünk ne betegedjék meg? Hogy értelmünk az énünkön túlmutatva, megkeresse minden pillanat ok-okozati összefüggését, és megküzdjön a kemény problémákkal, s győzzön felettük? Hogy akaratunk szilárdan ellenálljon a gonosznak, és az igazság védelmére keljen? Keresztre feszítjük-e énünket? Közeledünk-e a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértéke felé? Felkészülünk-e arra, hogy a kereszt jó katonáiként viseljük a nehézségeket?

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor