Az áldások sokasága

„Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott.” 2Pét 1:2–3

Péter 2. levelének 1. fejezetében ígéretet találtok, miszerint a kegyesség és békesség sokasodni fog bennetek, ha „hitetek mellé jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, a tűrés mellé kegyességet, a kegyesség mellé atyafiakhoz való hajlandóságot… emellé pedig szeretetet ragasztatotok” (2 Pét 1:5–7). Ezek az erények csodálatos kincsek…
 
Küzdjünk tehát, hogy a hátralevő rövid időben latba vessük képességeink legjavát. Növekedjünk kegyességben és erőben, és így tegyük nyilvánvalóvá, hogy mennyei erőforrás birtokosai vagyunk. Krisztus így szól: „Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön” (Mt 28:18). Miért kapta volna Krisztus ezt a hatalmat, ha nem értünk? Szeretné, ha felismernénk, hogy idősebb testvérünkként tért vissza a Mennybe, és hogy az Atyától nyert végtelen hatalmát most a mi rendelkezésünkre kívánja bocsátani…
 
Minden szavunkkal és tettünkkel Krisztust kell képviselnünk. Az Ő életét kell követnünk. Az Őt vezérlő elvek alakítsák a mi cselekedeteinket is azok iránt, akikkel érintkezünk. Amikor biztonsággal kapcsolódunk Krisztushoz, olyan erő birtokában vagyunk, amelyet emberi lény nem képes elvenni tőlünk.
 
A megszentelt élet mesterkéletlen, öntudatlan befolyása meggyőző prédikáció a kereszténység mellett. Minél kevésbé cáfolhatók az érvelések, annál nagyobb ellenállást idézhetnek elő; ám az Isten-szerető életmód olyan hathatós példaadás, amelynek lehetetlen teljesen ellenállni.
 
Fia által az Atya bemutatta a kiválóságnak azt a magas fokát, amelyre az ember eljuthat. Isten élő bizonyságtevőkké tesz minket arról, hogy mivé válhat az ember Krisztus kegyelme által…
 
Kiváltságunk, hogy az Atya olyan szentségre szólít fel bennünket a körünkben, mint amennyire Ő szent. Hatalma által erre képesek is vagyunk. „Nékem adatott minden hatalom Mennyen és Földön” (Mt 28:18). Meg tudjuk ragadni ezt a határtalan erőt.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor