A jutalom

„És ímé, hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.” (Jel 22:12)

Az Ő isteni létéből kifolyólag, és anélkül, hogy megérdemelnénk a kegyét, az Úr elrendelte, hogy a jó munkát meg kell jutalmazni. Bennünket egyedül Krisztus érdeme által fogadott el; és amikor mi kegyelmet gyakorolunk, vagy jótékony dolgot cselekszünk, ezek mind a hit gyümölcsei; és ezek az áldásunkra válnak; mert az ember a cselekedetei szerint lesz megjutalmazva. Krisztus kegyelmének jó illata az, ami által Isten elfogadja a mi jó munkánkat, és a kegyelem az, ami lehetőséget ad nekünk a munka elvégzésére, amit majd Isten megjutalmaz. A mi munkánknak önmagában nincs semmi érdeme… Mi nem érdemlünk köszönetet Istentől. Mi csak azt tesszük, ami a mi kötelességünk, és nem tudnánk a munkánkat a mi bűnös természetünk erejéből véghezvinni.
 
Minden munkánkban be kell mutatnunk Krisztus világosságát és kegyelmét. Ragadjuk meg Krisztus ígéretét, és ne engedjük Őt el mindaddig, amíg biztosak nem vagyunk abban, hogy átalakító kegyelmének ereje megnyilvánul bennünk. Ha vissza kívánjuk tükrözni Krisztus jellemét, hinnünk kell Őbenne… Az Isten szavába és Krisztus átalakító hatalmába vetett hit képesíti a hívőt Isten munkájának végzésére.
 
Krisztus rábízza szolgáira azt, „amije” van, hogy szolgálatában hasznosítsák. Megszabja „kinek-kinek a maga dolgát” (Mk 13:34). A Menny örökérvényű tervében mindenkinek megvan a helye. Mindenkinek együtt kell működnie Krisztussal a lelkek megmentésén. Amilyen biztos, hogy a Mennyben megvan az a hely, amelyet Isten nekünk készített, olyan biztos az is, hogy a Földön van olyan feladat Isten szolgálatában, amelyet személy szerint nekünk kell elvégeznünk.
 
Krisztus a maga vérével és szenvedésével megfizette készséges szolgálatunk árát. Eljött közénk, hogy megmutassa, milyen lelkülettel dolgozzunk. Azt akarja, hogy szeretettel, odaadással tanulmányozzuk, miként lehet a Földön a legjobban előrevinni ügyét, megdicsőíteni nevét.
 
A megszentelődés annyit jelent, hogy a Szentlélek Krisztus természetét a mi emberi lényünkbe oltja. Az evangéliumi vallás élő, cselekvő alapelv, Krisztus jelenléte az életünkben, jellemének megmutatkozása a jellemünkben és cselekedeteinkben.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor