Adni és befogadni

„Ingyen vettétek, ingyen adjátok.” (Mt 10:8)

Jézus így szólt: „A víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz őbenne” (Jn 4:14). Amint a Szentlélek feltárja előtted az igazságot, a legértékesebb tapasztalatokat fogod kincsként gyűjteni. Egyúttal fölébred benned a vágy, hogy másoknak is szólj azokról a vigasztaló tanításokról, amelyeket az Úr eléd tárt. Amikor emberekkel érintkezel, friss gondolatokat közölsz velük Krisztus jelleméről vagy munkájáról. Szánakozó szeretetének újabb kijelentéseiben részesülsz, hogy közöld a Jézust szeretőkkel, de azokkal is, akik még nem ismerik Őt…
 
A szív, amely már egyszer megízlelte Krisztus szeretetét, egyre csak többet és többet kíván inni belőle. Amint továbbadod ezt a szeretetet, magad is gazdagabb, bőségesebb mértékben fogsz részesülni belőle. A szív szakadatlan esdeklése ekkor majd ez lesz: Többet kérek, Uram, belőled. A Lélek válasza pedig szüntelenül ez: Sokkal többet… Isten mérték nélkül adta a Szentlélek erejét Jézusnak, aki megüresítette magát az elveszett emberiség megmentéséért. Isten Krisztus követőjének ugyanígy fogja adni Lelke erejét, ha egész szívét átadja Istennek, hogy Ő lakozzék benne. Maga Urunk adta ki a parancsot: „Teljesedjetek be Szentlélekkel!” (Ef 5:18) Ez a parancs egyúttal ígéret is a Szentlélekkel való beteljesedésünkre. Az Atya jónak látta, hogy Krisztusban lakozzék „az istenségnek egész teljessége testileg, és ti Őbenne vagytok beteljesedve” (Kol 2:9–10).
 
Minél több mutatkozik meg mindennapi tapasztalatunkban Isten Lelkéből és kegyelméből, annál kevesebb súrlódás és több boldogság kíséri majd az életünket, és annál több örömet tudunk majd továbbadni másoknak is.
 
Krisztus a hatalmas központ, minden erő forrása. Tanítványai tőle kapják, amire szükségük van. A legértelmesebb, lelki gondolkodású ember is csak annyit használhat fel, amennyit kap. Magától nem elégítheti ki a lelki szükségleteket. Csak azt oszthatjuk szét, amit Krisztustól kapunk, s csak aszerint kaphatunk, ahogyan másoknak adunk. Ha szüntelenül adunk, szüntelenül kapunk is, és minél többet adunk, annál többet kapunk. Így állandó a hitünk; bízhatunk, kaphatunk és adhatunk.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor