Hit

„Az igaz pedig az ő hite által él.” (Hab 2:4)

Sokan nem gyakorolják hitüket úgy, amint előjoguk és kötelességük lenne, s gyakran várnak arra az érzelemre, amelyet egyedül csak a hit adhat. Az érzelem nem hit. A kettő különbözik egymástól. Hitünk gyakorlása rajtunk múlik, ellenben áldással és boldogító érzelmekkel egyedül Isten ajándékozhat meg minket. Isten kegyelme az élő hit csatornáján át áradhat a lelkünkbe, és nekünk módunkban áll gyakorolni ezt a hitet.
 
Az igaz hit igényli, majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok megvalósulnának, vagy érezhetők volnának. Küldjük imánkat hittel a mennyei szentek szentjébe; ragadjuk meg hittel a megígért áldásokat, és tartsuk magunkénak. Higgyük, hogy el is nyerjük az áldásokat, mert hittel már megragadtuk azokat, s azok már a tulajdonunkat képezik e szöveg értelmében: „Mindaz, amit imátokban kértek, ha hiszitek, hogy elnyeritek azt, megadatik néktek.” Hitre, egyszerű hitre van szükség, amellyel elhisszük, hogy az áldásokat elnyerjük, még mielőtt láthatnánk azokat. Ha azután a megígért áldás megvalósul, beteljesedett a hit. Sokan azt hiszik… hogy mindaddig nincs hitük, amíg Isten Szentlelkének erejét nem érzik. Ezek összecserélik a hitet azzal az áldással, ami a hit folyománya. Épp akkor van a legnagyobb szükségünk élő hitre, amikor a Lélek hiányát érezzük. Ha a sötétség sűrű felhői tornyosulnak gondolatvilágunk felett, akkor itt az ideje, hogy élő hittel törjük át a sötétséget, és űzzük el a felhőket. Az igaz hit azokon az ígéreteken alapszik, amelyek Isten szavában foglaltaknak, és csak azok tarthatnak rá igényt, akik feltétel nélkül engedelmeskednek Istennek.
 
Ne kisebbítsük meg Istent azzal a gondolattal, hogy Ő nem veszi figyelembe gyermekei kéréseit… A Szentlélek Istenünk helyettese, a legnagyobb ajándék. Ez az adomány „minden jó ajándékot” magában foglal, maga a Teremtő sem tud fontosabbat, jobbat nyújtani. Amikor kérjük az Urat, hogy szánja meg elesettségünket, és Szentlelke által vezéreljen minket, az Úr nem fordít hátat imánknak.
 
Annyit fogadhatunk be a Szentlélek befolyásából, amennyire vágyunk, és amennyi hitet gyakorolunk annak elnyerésére… Bizonyosak lehetünk afelől, hogy ha személyes kísérletet teszünk Isten szavának megpróbálására, akkor el is fogjuk nyerni a Szentlélek erejét.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor