Személyes vezetőnk

„És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.” (Ésa 30:21)

A leghőbb vágyam, hogy láthassam, amint ifjúságunkat a tiszta vallásnak olyan lelkülete hatja át, amely keresztjük felvételére és Jézus követésére indítja őket. Menjetek előre, Krisztus ifjú tanítványai! Kormányozzanak benneteket az elvek! Öltsétek magatokra a tisztaság és szentség palástját. Az Üdvözítő olyan helyre vezérel majd benneteket, amely leginkább megfelel képességeiteknek, és ahol a leghasznosabbak lehettek.
 
„Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki” (Jak 1:5). Az ilyen ígéret értékesebb az aranynál és az ezüstnél. Ha alázatos szívvel kéred Isten tanácsát és vezetését minden bajban és tanácstalanságban, Ő – Igéjének ígérete szerint – kegyelmes választ fog adni neked. Isten szava soha nem változik.
 
A végidőhöz közeledve a hamisság annyira keveredni fog az igazsággal, hogy csak a Szentlélek irányításával rendelkezők tudják majd megkülönböztetni az igazat a hamistól. Minden erőnkkel igyekeznünk kell megőrizni az Úr útját! Semmiképpen ne forduljunk el az Úr vezetésétől, hogy helyette emberekbe vessük bizodalmunkat. Az Úr angyalai őrködnek az Istenben bízók fölött. Az angyalok lesznek segítségünkre a szükség minden idején. Jöjjünk minden nap az Úr elé a hit teljes bizonyosságával, és tőle kérjünk bölcsességet… Akiket az Úr szava vezérel, azok biztonsággal felismerik az igazság és a hamisság, a bűn és a szentség közötti különbséget.
 
„Immánuel, velünk az Isten.” Számunkra ez a legfontosabb. Micsoda széles alapot fektet ez le hitünk számára! Micsoda nagy reménységet nyújt ez a hívőnek a halhatatlan jövőre nézve! Isten velünk van Krisztus Jézusban, hogy a Mennybe vezető utunk minden lépésénél kísérjen bennünket. A vigasztaló Szentlélek is velünk van, hogy vezéreljen a bizonytalanság idején, enyhítse fájdalmunkat, és védelmezzen a kísértésekben.
 
Aki Isten akaratát cselekszi, és az Isten által kijelölt ösvényen jár, az nem botlik meg, nem esik el. Isten vezérlő Lelkének világossága tisztán érzékelteti kötelességét, és egyenesen vezeti munkája végeztéig.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video