Az Írások megvilágítója

„Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által, mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.” (1Kor 2:10)

Istennek tetszett, hogy igazságát emberi eszközök útján közölje a világgal, és Szentlelke által képessé és alkalmassá tett embereket erre a munkára. Ő irányította gondolataikat mondani- és írnivalójuk kiválasztásakor. A kincset földi edényekbe rejtette, de az így is mennyei kincs. A bizonyságtételt az emberi nyelv tökéletlen kifejezései tolmácsolják, de az akkor is Isten bizonyságtétele, és Isten engedelmes, hívő gyermeke Isten dicsőséges hatalmát látja meg benne, amely tele van kegyelemmel és igazsággal. Igéje által Isten az emberekre bízta azt az ismeretet, amely szükséges az üdvösséghez.
 
A Szentírást Isten akaratának hiteles, tévedhetetlen kinyilatkoztatásaként kell elfogadnunk. A Szentírás a jellem mércéje, tanításaink zsinórmértéke és tapasztalataink próbaköve… Az a tény azonban, hogy Isten az Ige által kinyilatkoztatta akaratát az embereknek, nem teszi szükségtelenné Szentlelkének állandó jelenlétét és eligazítását. Ellenkezőleg! Megváltónk azért ígérte meg a Lélek segítségét, hogy szolgáinak feltárja az Igét; hogy a Lélek megvilágítsa és gyakorlativá tegye az Ige tanításait.
 
Akik a felszín alá ásnak, rá fognak találni az igazság elrejtett kincseire. A Szentlélek ott van a komoly kutató oldalán. Megvilágítja az Igét, és új jelentőségében tárja fel az igazságot. A kutatót soha nem tapasztalt öröm és béke hatja át. Új, mennyei világosság ragyog az Igére, olyan fénnyel, mintha minden betűje arannyal lenne bevonva. Az Igébe életet és lelket öntve, maga Isten szólította meg a szívet és az elmét.
 
A Szentlélek Krisztus kegyelmét árasztja az igazság sok nemes szívű keresője szívébe. A természetüket és korábbi neveltetésüket megcáfoló rokonszenvet kelt bennük. „Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, Ő jött el a világba” (Jn 1:9), és bevilágít lelkükbe. Ez a világosság, ha az ember figyel rá, elvezet Isten országába.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor