A legnagyobb vigasztaló

„De én az igazat mondom néktek. Jobb néktek, hogy én elmenjek; mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a Vigasztaló; ha pedig elmegyek, elküldöm azt tihozzátok.” (Jn 16:7)

A Krisztus által megígért vigasztaló a Szentlélek, aki teljes istenségében nyilatkoztatja ki az isteni kegyelem erejét mindazok számára, akik hisznek Istenben, és személyes Megváltójukként fogadják el Krisztust.
 
Bárhol van az Istennek odaszentelődött munkás, mindenütt mellette lesz a Szentlélek. A tanítványokhoz intézett szavak hozzánk is szólnak. A Vigasztaló éppúgy megsegít minket ma, mint őket az ő idejükben.
 
Nincs még egy valaki, aki olyan gyöngéd és igaz lenne, mint Krisztus. Ő megindul gyengeségünkön. Lelke által a szívünkhöz szól. Előfordulhat, hogy a körülmények elválasztanak barátainktól, vagy a háborgó tenger közénk áll. Noha barátaink őszinte kötődése ezzel még nem szűnik meg, de ez már nem tud kifejezésre jutni… A mennyei Vigasztalótól azonban semmilyen távolság és körülmény nem szakíthat el minket. Bárhol is vagyunk, bármit teszünk, Ő, aki Krisztus helyének tölti be, mindig mellettünk van. A Szentlélek mindig velünk van, hogy vigasztaló és gyöngéd szavakkal támogasson, erősítsen és megvidámítson minket. A Szentlélek befolyására Krisztus az emberi lélekbe kerül. A Lélek mindazokban és mindazokon keresztül munkálkodik, akik befogadják Krisztust. Akik ismerik a Szentlélek lakozását a szívben, az életükkel bizonyítják annak gyümölcsét, amely nem más, mint szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség.
 
A Szentlélek soha nem hagyja el azokat, akik igyekeznek eljutni a keresztényi jellem tökéletességére. A Szentlélek felruházza a lelket azzal a tiszta indítékkal és élő elvvel, amely minden vészhelyzet és kísértés idején támogatni tudja a küzdő, tusakodó és hívő embert. A Szentlélek életet önt a hívő lélekbe a világban eluralkodó gyűlölet, a rokonok barátságtalansága, a csalódás, a tökéletlenség felismerése és az élet hibái közepette. A győzelem mindazok számára bizonyos, akik feltekintenek hitünk szerzőjére és bevégzőjére, és az Ő páratlan tisztaságára és tökéletességére támaszkodnak… Krisztus elhordozta a bűnünket, hogy általa növekedhessünk erkölcsileg, és eljussunk a keresztényi jellem tökéletességére.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor