Kezdettől fogva

„Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szentlélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.” (2Pét 1:21)

Az evangélium dicsősége azon az elven alapul, hogy Isten a jóság szüntelen kinyilvánítása által állítja vissza a bukott emberiségben az isteni képmást. Ez a munka már a Menny udvaraiban elkezdődött… Istent megindította az emberiség iránt érzett szánalom, és ennek következtében az Atya, a Fiú és a Szentlélek odaszánta magát a megváltás tervének kivitelezésére.
 
A bűneset előtt Ádám szemtől szemben beszélhetett Alkotójával. Amióta azonban az embert törvényszegése elszakította Istentől, nem részesülhet ebben a nagy kiváltságban. De a megváltás terve utat nyitott, s ezen az úton a Föld lakói most is érintkezhetnek a Mennyel. Isten a Szentlélek által kapcsolatba lépett az emberrel, és a kinyilatkoztatások útján, amelyeket kiválasztott szolgáinak adott, mennyei fény sugárzik a világra.
 
Isten a Szentlélek segítségével már ősidőktől kezdve tevékenykedett emberi eszközei által, hogy a bukott emberiséggel kapcsolatos szándékát megvalósítsa. Ez megnyilvánult a pátriárkák életében. Mózes napjaiban gyülekezetének is „jó lelkét adta, hogy őket oktassa” (Neh 9:20). Az apostoli korszakban is hatalmasan működött Isten a Szentlélek erejével a gyülekezetéért. Ugyanaz az erő adott hitet és bátorságot Kálebnek és Józsuénak, amely az ősatyákat megerősítette; és ez tette eredményessé az apostoli gyülekezet munkáját. Támasza volt minden időben Isten hűséges gyermekeinek. A Szentlélek ereje által készítettek utat a valdensek a sötét korszakok alatt a reformáció számára. Ugyanez az erő koronázta sikerrel azon nemes férfiak és nők fáradozásait, akik a mai misszióállomások felállításának útját egyengették, és lehetővé tették a Biblia lefordítását valamennyi nemzet nyelvére és tájszólására…
 
A kereszt hírnökei ma városról városra, országról országra járnak, és előkészítik Krisztus eljövetelének útját… És miközben szétárasztják a fénysugarakat, mint tették azok, akik pünkösd napján részesültek a Lélek keresztségében, állandóan többet és többet nyernek a Lélek erejéből. Ily módon világítja be Isten dicsősége a Földet.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor