Isten kimondhatatlan ajándéka

Hála Istennek kimondhatatlan ajándékáért. 2 Korinthus 9:15.

Isten ember iránti szeretetének kinyilatkoztatása a középpontjában a kereszt áll. Teljes jelentőségét a nyelv nem tudja kimondani, a toll nem tudja leírni, az emberi elme nem tudja felfogni….. A bűneinkért keresztre feszített Krisztus, a halottaiból feltámadt Krisztus, a magasba emelkedett Krisztus az üdvösség tudománya, amelyet meg kell tanulnunk és tanítanunk kell. “Aki Isten formájában lévén, nem tartotta megragadandó dolognak, hogy Istennel egyenlő legyen, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberhez hasonlóvá lett, és emberhez hasonló alakban megalázta magát, engedelmes lett egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig.” (Filippi 2:6-8, R.V.,).
 
“Krisztus az, aki meghalt, sőt feltámadt, a aki az Isten jobbján van”. “Azért ő meg is tudja menteni mindazokat, akik Istenhez járulnak általa, mert ő él örökké, hogy közbenjárjon értük” (Róma 8:34; Zsidók 7:25)….Itt van a végtelen bölcsesség, a végtelen szeretet, a végtelen igazságosság, a végtelen irgalom – “Isten bölcsességének és ismeretének mélysége és gazdagsága” (Róma 11:33)
 
Krisztus ajándéka által kapunk minden áldást. Ezen az ajándékon keresztül érkezik hozzánk napról napra Jahve jóságának kimeríthetetlen folyama. Minden virág, a maga finoman árnyalt színével és édes illatával, a mi örömünkre adatik ezen az egy Ajándékon keresztül. A Napot és a Holdat Ő teremtette; nincs olyan csillag, amely az eget ékesíti, amelyet ne Ő teremtett volna. Nincs olyan étel az asztalunkon, amelyet ne Ő adott volna megélhetésünkre. Mindenen ott van Krisztus aláírása. Minden az ember számára az egyetlen kimondhatatlan Ajándék, Isten egyszülött Fia által van biztosítva. Őt azért szögezték a keresztre, hogy mindezek az adományok Isten alkotásaihoz jussanak.
 
“Amit szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített azoknak, akik őt szeretik” (1Kor 2:9). Bizonyára nincs olyan, aki az Ő kegyelmének gazdagságát látva meg tudná állni, hogy ne kiáltson fel az apostollal együtt: “Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért”.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor