Gecsemáné

„És egy kissé előremenve, arcra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! Ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te.” (Mt 26:39)

A Gecsemáné-kertben Jézus az ember helyett szenvedett, és Isten Fiának emberi természete roskadozott a bűntudat szörnyűséges borzalma miatt, míg csak vértelen, reszkető ajkáról fel nem hangzottak a szavak: „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár…” Az emberi természet meghalt volna a bűntudat borzalma alatt, ha a mennyei angyal meg nem erősítette volna a gyötrelem elhordozására… Krisztus az Isten törvénye megrontói felett elhangzott halálos ítéletet szenvedte el.
 
A bűntetteit meg nem bánó bűnös számára félelmetes dolog az élő Isten kezébe esni. Ezt bizonyítja az ősi világ özönvízzel való elpusztítása és Sodoma lakosainak a tűz által való megsemmisítése. Mégsem bizonyosodott be ez oly igen nagy mértékben, mint Krisztusnak, a mindenható Isten Fiának szenvedéskor, amikor Ő viselte el Istennek a bűnös világgal szembeni haragját. A bűn, vagyis Isten törvényének megsértése miatt vált a Gecsemáné az emberiség számára elsősorban a gyötrelem helyévé. Nem mérhető ahhoz semmi szomorúság, semmi gyötrelem, amit Isten Fia szenvedett el ott.
 
Az ember nem vált a bűn elfedezőjévé, ezért soha nem ismerheti meg a bűn átkának azt a rettenetét, amelyet az Üdvözítő viselt el. Nincs ahhoz fogható fájdalom, amelyet az viselt el, akit ellenállhatatlan erővel sújtott Isten haragja. Az emberi természet csupán egy bizonyos szintű nehézséget és megpróbáltatást képes elhordozni. A véges lény csak véges mértéket képes elviselni, mert az emberi természet összeroskad. Krisztus természete azonban a kitartás oly mértékét tette lehetővé, amely el tudta hordozni az elveszett világ bűnének következményeit. Krisztus kínszenvedése szélesebb, mélyebb és kiterjedtebb fogalmat ad a bűn természetéről és arról a megtorlásról, amelyet Isten a bűnös életben megmaradókra fog hozni. A bűn zsoldja halál, Isten ajándéka pedig örök élet Jézus Krisztus által azoknak, akik hisznek benne, és megbánják bűntetteiket.
 
Az igazság kardja kikerült a hüvelyéből, és Isten bűn ellen feltörő haragja lesújtott az ember helyettesére, Jézus Krisztusra, az Atya egyszülöttére.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor