Imával töltött éjszakák

„És lőn azokban a napokban, kiméne a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban tölté el.” (Lk 6:12)

A Menny felségese szolgálatának végzése közben gyakran töltötte idejét imádsággal. Gyakran egész éjjeleken át imádkozott a térdein… Az Olajfák hegye volt Isten Fiának legkedvesebb helye az áhítatra. Gyakran, miután a sokaság hazatért éjjeli pihenésére, Ő nem tért nyugovóra, bár nagyon fáradt volt a napi munkától… Míg csönd borította a várost, és a tanítványok visszavonultak szálláshelyükre, Jézus nem aludt. Az Olajfák hegyéről isteni könyörgései szálltak fel Atyjához. Azt kérte Istentől, hogy védje meg a tanítványait azoktól a gonosz hatásoktól, amelyekkel naponta szembekerülnek a világban, és hogy Ő maga is megerősödjék lelkében a következő nap kötelességeinek és próbáinak elhordozásához. Egész éjjel, amíg követői aludtak, isteni tanítójuk az Atyához imádkozott. Az éj harmatja és dere rászállt imára hajtott fejére. Krisztus ebben is példát adott követőinek…
 
Az éjszaka csöndjét választotta, amikor nem zavarta meg semmi. Jézus meg tudta gyógyítani a betegeket, és fel tudta támasztani a halottakat. Ő maga volt az áldás és erő forrása. A viharnak is parancsolt, és az engedelmeskedett neki. Őt nem szennyezte be a romlottság. Idegen volt tőle a bűn. Mégis imádkozott, méghozzá gyakran erős kiáltások és könnyhullatás között. Tanítványaiért és önmagáért könyörgött, ezzel azonosítva magát az emberiségre olyannyira jellemző szükségleteinkkel, gyöngeségünkkel és tévedéseinkkel. Jézus fenségesen könyörgött az Atyához. Bukott emberi természetünk vágyai őt nem környékezték meg, mégis, hasonló gyengeség szorongatta, és hozzánk hasonlóan mindenben megkísértetett. Jézus olyan gyötrelmeket állt ki, amelyekben szüksége volt Atyja segítségére és támogatására.
 
Krisztus a példaképünk. Amiképpen Sátán ádáz ostromot indít Krisztus szolgái ellen, ugyanúgy tett azzal is, aki bûnt nem ismert. Ezekben a gyötrelmes órákban Krisztus az Atyjához folyamodott. Azért jött a Földre, hogy utat készítsen számunkra, amelyen át példáját követve, gyakori és odaadó imádság által, kegyelmet és erőt találhatunk a szükség idején.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor