Örök és váltózhatatlan

„A Sion felől kérdezősködnek, arrafelé fordítják orczájukat. Eljőnek, és odaadják magukat az Úrnak örök szövetségre, amely feledhetetlen.” (Jer 50:5)

A szövetség olyan egyezség, amelyben a felek kötelezik magukat és egymást bizonyos feltételek betöltésére. Az ember a szövetség által megegyezésre jut Istennel afelől, hogy eleget fog tenni az Igében meghatározott feltételeknek. Életvitele megmutatja, hogy vajon tiszteletben tartja-e ezeket a feltételeket.
 
Az ember mindent elnyer, ha engedelmeskedik a szövetségéhez hű Istennek. Isten a maga tulajdonságait ruházza az emberre, és képesíti őt az irgalom és együttérzés gyakorlására. Isten szövetsége biztosít minket az Úr változhatatlan jelleméről… Tisztában kell lennünk az Úr elvárásaival és kötelezettségeinkkel. Isten szövetségének feltétele ez: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből; felebarátodat pedig, mint magadat.” Ezek az élet feltételei. „Ezt cselekedd, és élsz” – mondta Krisztus (Lk 10:27, 28).
 
Isten a saját ujjával írta a törvényt a kőtáblákra, és ezzel kimutatta, hogy az soha nem változtatható meg, és soha nem veszítheti érvényét. A törvény örökké megmarad, éppoly változhatatlanul, mint ahogy Isten kormányzásának elvei sem változnak… Krisztus az életét adta, hogy az emberben helyreállíthassa az isteni képmást. Kegyelmének ereje az, ami az embereket az igazságnak való engedelmességre indítja.
 
Testvéreim! Fogjatok össze a seregek Urával! Őt szeressétek, és neki engedelmeskedjetek!… Nyugtalan idők előtt állunk, de ha keresztény testvériségben összefogunk, ha senki nem küzd az elsőbbségért, akkor Isten hatalmasan fog munkálkodni értünk…
 
Az Úr ismeri valamennyi szükségletünket. Minden hatalom nála van. Olyan hatékonnyá teheti szolgáit, amilyet a szükség megkíván. Végtelen szeretete és szánalma soha nem változik. Mindenható fenségével elegyíti a gyöngéd pásztor szelídségét és gondoskodását. Nem kell attól félnünk, hogy nem váltja be ígéreteit. Isten az örök igazság. Soha meg nem változtatja az őt szeretőkkel kötött szövetségét. Egyházának adott ígéretei szilárdan állnak mindörökké. Egyházát örökkévaló ékességgé és a nemzedékek örömévé teszi.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor