A keresztség szerepe

„Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy amiképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk” Róm 6:4

Krisztus a keresztséget tette a lelki országába való belépés feltételévé. Ennek a határozott kívánalomnak mindazoknak eleget kell tennie, akik az Atya, a Fiú és a Szentlélek fennhatósága alatt kívánnak élni. Akik részesülnek a keresztség szentségében, nyilvánosan kijelentik, hogy lemondanak a világról, s ehelyett a királyi család tagjai, a mennyei király gyermekei lesznek…
 
Krisztus megparancsolja a megkeresztelteknek, sose feledjék: ünnepélyes szövetség köti őket, hogy az Úrnak éljenek. Rájuk bízott képességeiket használják fel az Ő munkájában, sohasem veszítve szem elől, hogy a negyedik parancsolat szombatjának való engedelmesség jelét viselik, mint Krisztus országának alattvalói és az isteni természet részesei. Önmagukat is beleértve, mindent át kell adniuk Istennek, miközben ajándékait az Ő dicsőségére fordítják.
 
Akik keresztényi életük legelején az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére keresztelkednek meg, nyilvánosan kijelentik, hogy elfogadták a felhívást: „Annak okáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket, és leszek néktek Atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr” (2Kor 6:17–18). „Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket” (2Kor 7:1).
 
Akik keresztség által elnyerik az Atya pecsétjét, figyeljenek e szavakra, nem feledve, hogy az Úr – rájuk helyezve kézjegyét – saját fiainak és leányainak pecsételte el őket. A mindenható és mindenütt jelenlevő Atya, Fiú és Szentlélek fogadja be azt, aki igazán szövetségre lép Istennel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelen van minden keresztségen, hogy magához fogadja azokat a megkeresztelteket, akik lemondtak a világról, és helyette Krisztusnak adtak otthont lelkük templomában. A megkereszteltek Isten családjába lépnek, és nevüket bejegyzik az élet könyvébe, amely a Bárányé.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor