A bűnbánat ajándéka

„Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izráelnek bűnbánatot és bűnnek bocsánatát” ApCsel 5:31

A bűnbánat a megmentő kegyelem legelső gyümölcseinek egyike. Csodálatos tanítónk a tévelygő, bukott emberiséghez intézett tanításaiban bemutatja kegyelem éltető erejét. Kijelenti, hogy ez által a kegyelem által az emberek a tisztaság és szentség új életét élhetik. Aki ezt az életvitelt követi, a mennyei királyság elvei szerint jár el. Istentől tanítva másokat is egyenes ösvényekre vezet. A sántát nem irányítja bizonytalan ösvények felé. Életében a Szentlélek munkája megmutatja, hogy részesült az isteni természetben. Minden lélek, akit Krisztus Lelkének munkája így vezet, bőségesen merít a kegyelem gazdag forrásából. Cselekedeteit látva, a hitetlen világiak is elismerik, hogy isteni hatalom támogatása és irányítása alatt áll, és ez a felismerés Isten dicsőítéshez vezeti őket…
 
Olvassátok és tanulmányozzátok Ezékiel könyvének harmincnegyedik fejezetét, amelyből értékes bátorítást nyerhetünk! „Kimentem őket azok kezéből, kik őket szolgáltatják, és nem lesznek többé prédáuI” – mondja az Úr. „És szerzem ővelük békességnek frigyét…”
 
Ennek a békeszövetségnek a legcsodálatosabb sajátossága a megbocsátó irgalom bővölködő gazdagsága, amelyet Isten a bűnössel szemben tanúsít, ha az megtér bűnéből, és elfordul attól. A Szentlélek úgy szól az evangéliumról, mint a gyöngéd isteni irgalom által elnyerhető üdvösségről. „Mert megkegyelmezek álnokságaiknak – mondja az Úr azokról, akik megbánják bűntetteiket –, és az ő bűnükről és gonoszságukról meg nem emlékezem” (Zsid 8:12). Isten hátat fordít-e az igazságnak akkor, amikor irgalmat tanúsít a bűnös iránt? Nem. Isten nem becstelenítheti meg törvényét azáltal, hogy büntetlenül elnézi annak áthágását. Az új szövetség idején az élet feltétele a tökéletes engedelmesség. Ha a bűnös megtér, és megvallja bűntetteit, megbocsátásra lel. Krisztusnak az érte hozott áldozata biztosítja számára a bűnbocsánatot. Krisztus minden egyes bűnbánó, hívő lélekért eleget tett a törvény követeléseinek…
 
A Krisztus által értünk meghozott áldozat teljesen és bőségesen elegendő az Atya számára. Anélkül, hogy el kellene fordulnia az igazságtól, Isten megigazíthatja mindazokat, akik hisznek.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video