Noé

„És szóla az Isten Noénak és vele az ő fiainak, mondván: Én pedig, ímé, szövetséget szerzek tiveletek és a ti magvatokkal tiutánatok” 1Móz 9:8–9

A gonoszság Noé idejében annyira elterjedt, hogy Isten kijelentette: „Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről… De Noé kegyelmet talált az Úr előtt… Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé” (1Móz 6:7–9).
 
Noénak prédikálnia kellett az embereknek, és Isten vezetése szerint el kellett készítenie a bárkát a maga és a családja megmentésére. Nemcsak prédikálnia kellett, hanem saját példájával, a bárka építésével, meg kellett győznie mindenkit arról, hogy hitt is abban, amiről prédikált.
 
Noé nem feledkezett meg Istenről, aki oly kegyelmesen megtartotta őket. [A bárkából kijőve] azonnal oltárt épített, és… égőáldozatot mutatott be, ezzel kifejezve az Isten csodálatos megtartásáért érzett háláját és a Krisztusba, az igazi áldozatba vetett hitét. Noé áldozata jó illatként száll fel az Úr elé. Isten elfogadta az áldozatot, és megáldotta Noét és családját…
 
Hogy az ember ne ijedjen meg a gyülekező felhők és az eső láttá+ n… Isten kegyelmes bátorítást ad Noé családjának, és így szól: „Szövetséget kötök tiveletek, hogy soha ezután el nem vész özönvíz miatt minden test; és soha nem lesz többé özönvíz a földnek elvesztésére. És monda az Isten: Ez a jele a szövetségnek, amelyet én örök időkre szerzek közöttem és tiköztetek, és minden élő állat között, amely ti veletek van: Az én ívemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetségnek közöttem és a Föld között.… Azért legyen tehát az ív a felhőben, hogy lássam azt, és megemlékezzem az örökkévaló szövetségről Isten között és minden testből való élő állat között, amely a Földön van” (1Móz 9:11–16).
 
Isten azzal az ígérettel, amelyet Noénak a vízözönnel kapcsolatban adott, összekötötte kegyelmének egyik legdrágább ígéretét: „Amiként megesküvém, hogy nem megy át többé Noé özönvize e Földön, úgy esküszöm meg, hogy rád többé nem haragszom, és téged meg nem feddelek. Mert a hegyek eltávoznak, és a halmok megrendülnek; de az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad” (Ésa 54:9–10).

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor