Isten munkatársai

„Mert Isten munkatársai vagyunk” (1Kor 3:9)

Isten megtisztel és felemel minden igaz szívű és odaadó embert, aki igyekszik Krisztus kegyelmének tökéletességében járni előtte. Az Úr soha nem hagy el egyetlen alázatos, kiszolgáltatott lelket sem. Miért ne hinnénk el, hogy átalakíthatja a szívünket? Ha engedjük neki, akkor Isten megtisztít, és szentté tesz bennünket, s gazdag kegyelme által alkalmassá tesz arra, hogy együtt munkálkodjunk Ővele. Értékeljük ígéreteinek erejét elszánt és megszentelt értelemmel! Alkalmazzuk ezeket az ígéreteket önmagunkra, nem mintha méltók lennénk azokra, hanem mert élő hittel megragadjuk Krisztus igazságosságát.
 
Isten az ősidőkben nem kizárólag egy osztályon keresztül adott népének világosságot. Dániel júdabeli fejedelem volt. Ésaiás szintén királyi családból származott. Dávid pásztorfiú volt, Ámós is pásztor. Zakariás babilóniai fogoly, Elizeus földművelő. Az Úr a maga képviselőiként prófétákat és fejedelmeket támasztott, nemeseket és alacsony származásúakat, és megtanította nekik az igazságot, hogy közöljék azt a világgal. Mindenkit, aki kegyelmében részesül, az Úr másoknak való szolgálattal bíz meg…
 
Mindenki fejlessze fizikai és szellemi képességeit a maximumra, hogy dolgozhasson Istenért bárhol, ahova hívja őt. Ugyanaz a kegyelem, amely Krisztustól Pálra és Apollósra áradva, olyan kiváló lelki emberekké tette őket, ma is árad az odaszentelt keresztény misszionáriusokra. Isten azt akarja, hogy gyermekei értelmes és tanult emberek legyenek, mert így tudják Őt világunkban igazán és nyilvánvalóan megdicsőíteni…
 
Hiányos iskolai műveltségű, alacsony társadalmi helyzetű emberek néha csodálatos eredményeket értek el a lélekmentésben Krisztus kegyelme által. Sikerük titka Isten iránti bizalmuk volt. Naponta tanultak tőle, akinek csodálatos a bölcsessége, és nagy a hatalma.
 
Akinek szívében Krisztus szeretete él, s ezt hirdeti is a világnak, az munkatársa Istennek, az emberiség áldására. Miközben az Üdvözítőtől kapott kegyelmet elfogadja, hogy azt másoknak közvetítse, belőle a lelki élet forrásai áradnak.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor