Megszentelődés

„Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok” 3Móz 19:2

A szentség nem egyenlő a túlfűtöttséggel. A szentség nem más, mint akaratunk teljes alárendelése Istennek; az Isten szájából származó Ige szerinti élet; a mennyei Atya akaratának cselekvése; Istenben való bizalom a nehézségek és a jólét idején egyaránt; hit, és nem látás szerint való járás; Istenre való támaszkodás teljes bizalommal és az Isten szeretetében való megnyugvás.
 
Szívünk hajlamai gonoszak, és mi ezen nem tudunk változtatni… A nevelésnek és képzésnek, az akaratfejlesztésnek és igyekezetnek megvan a maga kellő hatásköre, de e tekintetben teljesen tehetetlen. Külsőleg kifogástalan magaviseletet előidézhetnek ugyan, de a szívet nem tudják átalakítani és a cselekvés titkos rugóit megtisztítani. Előbb egy felsőbb hatalomnak kell a szívben működnie; felülről jövő új életre van szükség, mielőtt a bűnös ember a szentség állapotába juthat. Ez a hatalom Krisztus. Egyedül az Ő kegyelme képes a lélek holt erőit megeleveníteni és Istenhez, szentséghez vezetni.
 
Senki sem részes+D103ül szentségben a születése jogán, vagy más embertől kapott ajándékként. A szentség Isten ajándéka Krisztus által. Akik befogadják a Megváltót, azok Isten fiaivá válnak. Az Úr lelki gyermekei ők, akik újjászülettek, és megújultak az igazságosságban és a valódi szentségben. Gondolkodásuk megváltozott. Tisztábban látják az örök igazságot. Befogadást nyertek Isten családjába, és elváltoztak az Ő hasonlatosságára. Az Úr Lelke dicsőségről dicsőségre változtatta el őket. A maguk legfőbb szeretetétől eljutottak az Isten és Krisztus iránt táplált legfőbb szeretetig… Személyes üdvözítőként fogadni el a Megváltót, és követni Krisztust az önmegtagadás útján, ebben áll a szentség titka.D103
Elfeledve azokat, amelyek a hátunk mögött vannak, célegyenest igyekezzünk előre a Menny felé vezető úton. Ne hanyagoljunk el egyetlen alkalmat se, amely még alkalmasabbá tehetne Isten szolgálatára. Ha így teszünk, a szentség aranyfonálként vonul végig az életünkön, és az angyalok, látva odaszentelődésünket, elismétlik Isten ígéretét: „Drágábbá teszem az embert a színaranynál, és a férfit Ofir kincsaranyánál.” (És 13:12). Az egész Menny örvendezik, amikor a gyenge és hibákkal terhelt emberek átadják magukat Jézusnak, hogy az Ő életét éljék.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor