A győzelem kivívása

„És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért” Jel 12:11

Krisztus az emberi család minden tagja számára lehetővé tette a kísértés visszautasítását. Mindazok, akik kegyes életet szeretnének élni, Krisztushoz hasonlóan győzelemre juthatnak.
 
Isten kegyelmének elnyeréséhez nekünk is meg kell tennünk a részünket. Az Úr nem szándékozik helyettünk véghezvinni sem a készséges hozzáállást, sem az elvégzendő tetteket. Ugyan kegyelme által munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt, de ezt nem a mi igyekezetünk helyett teszi. Lelkesedjünk az Úrral való együttműködésért. A Szentlélek azért munkálkodik bennünk, hogy segítsége által dolgozzunk Isten művében… A szellemi képesség és a kiművelt erkölcsi jellem nem önmagától kel életre. Isten lehetőségeket ad, a siker pedig ezek felhasználásán múlik. A Gondviselő által megnyitott ajtókat gyorsan fel kell ismerni, és elszántan be kell lépni azokon. Sokan nagyszerű emberekké válhatnának, ha Dánielhez hasonlóan Isten kegyelmére támaszkodnának a győzelem kivívásához, és tőle várnának erőt és képesítést a munkájukhoz.
 
Szükséges élő kapcsolatot tartanunk a Mennyel, és miként Dániel, háromszor is folyamodni az Isteni kegyelemért az étvágy és a szenvedélyek leküzdésére. Ha isteni segítség nélkül küzdünk az étvággyal és a kívánságokkal, sikertelenek leszünk. Tegyük Krisztust erősségünkké, és legyen ez lelkünk felkiáltása: „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki minket szeretett” (Róm 8:37). Pál apostol így szólt: „Hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek” (1Kor 9:27).
 
Ne gondold, hogy isteni segítség nélkül is győzelemre juthatsz. Szükséged van egy, a bensődben kifejlődő erőre, lendületre és hatalomra, és csak ezáltal teremhetsz gyümölcsöt, és gyűlölheted meg a bűnt igazán. Folyamatosan igyekezned kell eltávolodni a világiasságtól, a fölösleges beszédtől és az érzékiségtől! Tűzd ki célul a nemes lelkület és a szeplőtelen jellem elérését! A nevedet így tisztaság övezheti, és azt semmilyen becstelen és hamis dologgal nem hozhatják összefüggésbe, sőt, az igazak és tiszták tisztelni fogják. A neved így bekerülhet az élet könyvébe, amely a Bárányé, hogy halhatatlanságot nyerj a szent angyalok között.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video