A gonosz gyűlölése

„Se pedig az ördögnek ne adjatok helyet” Ef 4:27

Sátán ellenségeskedése azért lobbant fel az emberiség ellen, mert Isten szeretete és irgalma Krisztus által az ember felé fordult. Sátán szeretné meghiúsítani Isten tervét, az ember megváltását; szeretné meggyalázni Istent keze munkája eltorzításával és bemocskolásával; fájdalmat akar okozni a Mennyben; és be akarja tölteni a földet jajszóval és nyomorúsággal. E bajnak pedig az az oka – mondja –, hogy Isten embert teremtett.
 
Az ember lelkébe plántált krisztusi kegyelem támaszt ellenségeskedést Sátán ellen. E megtérítő kegyelem és megújító erő nélkül az ember örökre Sátán foglya maradna; olyan szolga, aki mindig készségesen teljesíti Sátán parancsát. De a Lélek új alapelve harcot támaszt ott, ahol korábban béke volt. A Krisztustól kapott erő teszi képessé az embert arra, hogy a zsarnokot és a bitorlót elutasítsa. Azok, akik nem szeretik a bűnt, hanem gyűlölik, akik ellenzik és legyőzik azokat az indulatokat, amelyek fogva tartják őket, olyan erő birtokában vannak, amely kizárólag felülről származik.
 
Sátán ordító oroszlánként keresi zsákmányát. Minden gyanútlan fiatalon kipróbálja aljas fortélyait. Egyedül Krisztusban van biztonság. Kizárólag az Ő kegyelmével tudjuk sikeresen visszaverni Sátán támadását. Sátán azt mondja a fiataloknak, hogy van még elég idő, ezért még most az egyszer, utoljára nyugodtan belemártózhatnak a bűnbe. Azonban ez az egyetlen bűn megmérgezi az életüket. Egyszer se merészkedjetek tiltott területre. Ezekben a veszedelmes napokban, amikor mindenfelől a bűnre és romlottságra való csábítás leselkedik, a fiatal küldje fel a Mennybe szívből jövő kiáltását: „Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját?” És bárcsak nyitva lenne a füle, bárcsak hajlana a szíve arra, hogy meghallja a feleletben rejlő utasítást! „A te beszédednek megtartása által” (Zsolt 119:9). Ebben a romlott korban az ifjúság egyedüli biztonsága, ha Istenbe veti bizalmát. Isteni segítség nélkül a fiatalok képtelenek lesznek uralkodni emberi szenvedélyeiken és vágyaikon. A szükséges segítség Krisztusban található meg… Mondjátok együtt az apostollal: „De mindezekben felettébb diadalmaskodunk, az által, aki minket szeretett” (Róm 8:37). „Megsanyargatom testemet, és szolgává teszem” (1Kor 9:27).

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor