A rossz szokások elhagyása

„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden” 2Kor 5:17

Krisztus ereje által férfiak és nők tépték már szét a bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről. Bűnösökből tisztelettudókká, iszákosokból józanná, erkölcstelenekből tisztává lettek. Olyan emberek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás: a csodák csodája. Az Igének ez az átformáló ereje az Ige legmélységesebb csodája, legrejtettebb titka. Megérteni nem tudjuk, csak hisszük azt, amit az Írás kijelent: „Krisztus tibennetek, aki a dicsőségnek reménysége” (Kol 1:27).
 
Ha a hívő lemond mindenről, ami akadályozza a haladásában a keskeny úton, vagy visszatart másokat erről az útról, akkor mindennapi életében az irgalmasság, alázat, szelídség, türelem és Krisztus szeretete nyilvánul meg.
 
Legnagyobb szükségletünk az erő, a magasabb rendű, tisztább és nemesebb életre. Túl sokat foglalkozunk e világgal, és túl keveset Isten országával.
 
A kereszténynek semmitől sem szabad visszariadnia azon igyekezetében, hogy elérje az Isten által előírt eszményt. Krisztus kegyelméből és ereje által, erkölcsi és lelki tökéletesség ígérete szól mindenkinek. Jézus az erő forrása; az élet kútfeje.
 
Tegyük Isten Igéjét legfőbb tanulmányunk tárgyává! Valósítsuk meg az életünkben annak szent elveit! Járjunk Isten előtt szelíden és alázatosan, naponként igyekezve kijavítani hibáinkat… Békességre és nyugalomra lelsz, amint aláveted akaratodat Krisztus akaratának. Krisztus szeretete fogja uralni a szívedet, amely foglyul ejti tetteid titkos rúgóit. A hirtelen, ingerlékeny természet megnyugszik, és Krisztus kegyelmének kenete által aláveti magát Istennek…
 
Aki új szívet kapott, alázatos és hálás engedelmességgel támaszkodik Krisztus segítségére. Életében megjelennek az igazságosság gyümölcsei. Egykor szerette önmagát, és a világi élvezetekben lelte örömét, de bálványa immár összedőlt, és Isten uralkodik az életében. Az egykor szeretett bűnt már gyűlöli. Szilárdan és eltökélten követi a szentség ösvényét.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor