Engedelmesség

„Mert amiképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek” Róm 5:19

Az egész Menny felmagasztaltja jött el világunkba, hogy emberi természetben álljon az emberiség élére, s így igazolja a bukott angyalok és az el nem bukott világok lakói előtt, hogy Isten segítségével mindenki képes az Ő parancsolatainak való engedelmességben járni…
 
Az Atya egyszülött Fián kívül senki nem ajánlhatott fel olyan áldozatot, amely mindazok megtisztítására alkalmas lett volna, akik – bármilyen bűnösek és szentségtelenek is – engesztelőáldozatként fogadják el a Megváltót, és engedelmeskednek a mennyei törvénynek. Semmi más nem állíthatta vissza az embert Isten pártfogásába.
 
Krisztus az életét adta azért, hogy az ember újra visszanyerhesse isteni képmási adottságait. Krisztus kegyelmének hatalma az, amely az embereket az igazságnak való engedelmesség felé vonja.
 
Isten szeretné, ha a tökéletesség útján olyan magasra jutnánk, amilyenre Krisztus, és ajándéka által lehetséges. Arra szólít fel bennünket, hogy válasszuk a jót; hogy lépjünk kapcsolatba a Menny eszközeivel; hogy kövessük azokat az elveket, amelyek kialakíthatják bennünk Isten képmását. Írott Igéjében és a természet nagy könyvében Isten feltárta az élet alapelveit. A mi feladatunk ezeket az alapelveket megismerni, és testünk és lelkünk egészségének helyreállításában Istennel engedelmesen együttműködni.
 
Az embernek tudatosítania kell, hogy az engedelmesség áldását a maga teljességében csak akkor élvezheti, ha Krisztus felkínált kegyelmét elfogadja. Krisztus kegyelme ad erőt az Isten törvénye iránti engedelmességre, és tesz képessé a rossz szokások bilincseinek letörésére. Csak ezzel az erővel tud elindulni, és állhatatosan megmaradni a helyes úton.
 
A megtisztult szív számára minden megváltozik… Isten Lelke új életet teremt a lelkünkben; gondolatainkat és vágyainkat Krisztus akarata alá rendeli. Belső emberünk megújul, és Isten képmására átformálódik. Gyönge és tévedő emberek tanúsítják a világnak, hogy a megváltó hatalom és kegyelem a sérült jellemű embert kiegyensúlyozott és gyümölcsöző egyéniséggé tudja tenni.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor