Megszentelt név

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. Szenteltessék meg a te neved” Mt 6:9

Isten nevének megszentelése megköveteli, hogy a legfőbb lényhez intézett szavakat tiszteletteljesen ejtsük ki. „Szent és rettenetes az Ő neve” (Zsolt 111:9). Soha, semmilyen körülmény között ne ejtsük ki könnyelműen az istenség címeit és megnevezéseit. Amikor imádkozunk, a magasságos Isten fogadótermébe lépünk, szent félelemmel és tisztelettel kell hát eléje járulnunk. Az Úr jelenlétében az angyalok befedik arcukat. A kerubok és a tündöklő, szent szeráfok mély hódolattal közelítik meg trónját. Mennyivel inkább kell tehát nekünk – halandó, bűnös lényeknek – tiszteletteljesen járulnunk Urunk és Alkotónk elé!
Az Úr nevének megszentelése azonban ennél sokkal többet jelent. Mi is, akár Jézus kortársai, külsőleg a legmélyebb tiszteletet tanúsíthatjuk Isten iránt, közben mégis minduntalan megszentségteleníthetjük nevét. Az Úr neve „irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú… aki megbocsát hamisságot, vétket és bűnt” (2Móz 34:5–6). Krisztus egyházáról írva van: „Így hívják majd őt: az Úr a mi igazságunk” (Jer 33:16). Ezt a nevet kapja meg Krisztus minden követője. Ez a név Isten gyermekeinek öröksége, hiszen a családtagok az apa neve után kapják a nevüket. Jeremiás próféta Izráel súlyos nyomorgattatásának és megpróbáltatásának idején így esedezett: „Mi a te nevedről neveztetünk, ne hagyj el minket!” (Jer 14:9)
Ezt a nevet szentnek tartják a mennyei angyalok és az el nem bukott világok lakói. Amikor így imádkozunk: „Szenteltessék meg a te neved”, akkor azt kérjük, hogy a mi világunkban, bennünk szenteltessék meg. Isten a gyermekének ismer el minket az emberek és angyalok előtt. Esedezz hát, hogy ne hozz szégyent arra a szent, szép névre, amelyről neveztetsz (Jak 2:7). Isten az Ő képviselőjeként küld bennünket a világba. Minden cselekedetünkkel Isten nevét kell hirdetnünk. Ez a kérésünk, az Atya nevének megszentelése arra szólít, hogy az Ő jellemével rendelkezzünk. Csakis akkor tudjuk megszentelni Isten nevét, ha életünkkel és jellemünkkel pontosan Isten életét és jellemét képviseljük. Ezt csakis Krisztus kegyelmének és igazságosságának, isteni jellemének elfogadása által érhetjük el.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor