Illés példája

„Illés ember volt, hozzánk hasonló természetű; és imádsággal kérte, hogy ne legyen eső, és nem volt eső a Földön három esztendeig és hat hónapig. És ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a Föld megtermé az ő gyümölcsét” (Jak 5:17–18)

Amikor Illés a Kármel hegyén esőért imádkozott, az Úr próbára tette hitét, de ő ennek ellenére is állhatatosan megismételte kérését. Hétszer imádkozott buzgón, s még mindig nem volt arra utaló jel, hogy kérése meghallgatásra talált volna. Mégis, erős hittel sürgette kérését a kegyelem trónja előtt. Ha a hatodik alkalommal csüggedten feladta volna, imája nem talált volna meghallgatásra. Illés azonban mindaddig kitartott, amíg a válasz meg nem érkezett. Istenünk füle nincs becsukva kéréseink előtt. Ha próbára tesszük szavát, az Úr meg fog tisztelni bennünket a hitünkért. Azt akarja, hogy minden célunk fonódjon össze az Ő céljaival. Ha ez megtörténik, Isten biztonsággal megáldhat bennünket, mert nem fogjuk magunknak tulajdonítani a dicsőséget, hanem Istent dicsőítjük mindenért. Isten nem mindig felel azonnal az imánkra, hiszen ha ezt tenné, esetleg természetesnek vennénk, hogy jogot formálhatunk minden, ránk árasztott áldására és kegyelmére. Ahelyett, hogy önvizsgálatban kutatnánk, nem melengetünk-e valamilyen gonoszságot, és nem estünk-e valamilyen bűnbe, hanyagul megfeledkeznénk arról, hogy tőle függünk, és az Ő segítségére van szükségünk.
A szolga figyelt, Illés imádkozott. A szolga hatszor tért vissza, és hatszor jelentette, hogy nincs felhő, és semmi jele sincs az esőnek. A próféta mégsem adta fel csüggedten… Amint Illés megvizsgálta a szívét, egyre kevesebbnek látta magát mind az önmaga, mind pedig Isten szemében… Amikor elérte önmaga elutasításának pontját, amikor mint egyedüli erejébe és igazságosságába, kapaszkodott a Megváltóba, a felelet megérkezett. A szolga előállt, és így szólt: „Íme, egy kis felhőcske, mint egy embernek a tenyere, jő fel a tengerből.”
Illés nem várt arra, hogy sűrű felhők tornyosuljanak az égen. Ebben a kis felhőben hite szakadó esőt látott; és hitével összhangban cselekedett… Ilyen hitre van szükség ma a világon. Hitre, amely belekapaszkodik Isten Igéje ígéreteibe, és nem tágít, amíg a Menny meg nem hallgatja.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor