A kísértés visszautasítása

„Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e Föld lakosait” (Jel 3:10)

Az egész Menny a szívén viseli a Földön végzett munkát, amely a férfiaknak és nőknek az örök életre való felkészítéséért folyik. Isten a terve szerint embereket tisztel meg azáltal, hogy Krisztus munkatársai lehetnek az emberek megmentésében… Tekintsék szentnek Isten munkáját, és hozzanak neki naponta öröm- és hálaáldozatot irgalma hatalmának viszonzásául. Ez a hatalom naponta a segítségünkre siet a lelki életben való növekedésünk céljából…
Nem elkerülhetetlen az, hogy bárki is behódoljon Sátán kísértéseinek, megbecstelenítse lelkiismeretét, és megszomorítsa a Szentlelket. Isten mindenről gondoskodott számunkra Igéjén keresztül, mindenki segítséget kaphat a győzelemre való törekvésében.
Még azoknak a vallásos életében is, akik végül győzedelmet aratnak, nyomasztó bizonytalanság és megpróbáltatás zajlik le. De mert ismerik a Szentírást, eszükbe jutnak Isten bátorító ígéretei. Ezek megnyugtatják szívüket, és megerősítik a Mindenható hatalmába vetett hitüket. Ezt olvassák: „Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor…” (1Pét 1:7) A jó hit próbája értékesebb az aranynál. Mindenki értse meg, hogy ez Krisztus iskolájának és fegyelmezésének fontos része, amely elengedhetetlen a világiasság salakjától való megtisztításuk és lecsiszolásuk érdekében…
Szedjétek össze minden erőtöket, hogy fölfelé tekintsetek, ne pedig alá a nehézségekre. Ha így tesztek, nem fogtok elalélni az úton. A felhőn túl nemsokára megpillanthatjátok Jézus segítségre nyújtott kezét. Nem lesz más dolgotok, mint egyszerű hittel odanyújtani kezeteket, és rábízni magatokat a vezetésére… A nagy hírnév az emberek között olyan, mint a homokba írott betű, de a szeplőtlen jellem mindörökké megmarad. Istentől kaptátok az értelmet és ítélőképességet, amelynek segítségével felfoghatjátok ígéreteit. Jézus készséggel segít benneteket az erős és kiegyensúlyozott jellem kiformálásában.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor