A földi királyságok felett

„Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.” (Mt 5:19)

Krisztus országában nincs helye azoknak az értékeknek, amelyek a földi uralmak számára a legragyogóbb kincseknek számítanak. A rang és gazdagság, amely az emberek között oly nagy dicsőségnek örvend, és amely méltósággal ruházza fel annak birtokosát, Krisztus országában értéktelennek számít. Az Úr így szól: „Akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek”(1Sám 2:30). Krisztus országa az embert kegyességének mértéke szerint különbözteti meg…

A mennyei királyság felette áll minden földi királyságnak. A Mennyben nem a rangunk, gazdagságunk vagy iskolázottságunk mértéke határozza meg majd, hogy magasabb vagy alacsonyabb pozíciót tölthetünk-e be, hanem az lsten Igéje iránt tanúsított engedelmességünk. Nem lesz helyük lsten országában azoknak, akiket önzés és emberi törekvések motiválnak, akik a legfőbb helyre törtetnek, akik el vannak telve önmaguk jelentőségének tudatával, és akik túl büszkék ahhoz, hogy hibáikat és tévedéseiket belássák. Az fogja eldönteni az emberről, hogy lsten királyi családjának tagjává válhat-e, ha megmutatkozik, milyen módon hordozza el az lsten által az életébe hozott próbatételt. Akik nem válnak önmegtagadóvá, akik nem tanúsítanak együttérzést mások szenvedésének idején, akik nem művelik ki magukban a szeretet áldott erényeit, és akik nem tanúsítanak türelmet és szelídséget ebben az életben, Krisztus eljövetelekor sem fognak megváltozni…

A jelenben megmutatkozó jellemünk határozza meg a ránk váró sorsot. A Mennyben a boldogságunkat az Isten akaratával való azonosulásban leljük majd. Azok lesznek tagjai a királyi családnak, akik számára a Menny már ezen a Földön elkezdődött. Ezek a szívükben ápolják Krisztus szándékát. Amikor meghallják a hívást: „Gyermekem, jöjj fel ide”, az igazak magukkal viszik értékes, megszentelt képességeiket és tulajdonságaikat, és felcserélik a Földet a Mennyel. Isten ismeri országának igaz és hűséges alattvalóit a Földön. Azok lesznek tagjai a fönti királyi családnak, akik teljesítik Isten akaratát itt lent.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján.Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor