Isten akarata az első

„Istennek kell inkább engedni. hogynem az embereknek.” (ApCsel 5:29)

Az az üzenet, amelyet hirdetünk, nem olyan, amelyet félnünk kell előadni. Hirdetői ne rejtsék el azt, eredetét és szándékukat ne titkolják. Mint olyanok, akik szent fogadalmat tettünk Istennek, akik Krisztus követei és a kegyelem sáfárai lettünk, kötelességünk híven hirdetni Isten teljes tanácsát és végzését.

Állítsuk előtérbe azokat a tényeket, amelyek elválasztottak minket a világtól, és azzá tettek, amik vagyunk; mert ezek az örök boldogsággal vannak összeköttetésben. Isten megvilágította a most lejátszódó eseményeket, és nekünk szóban és írásban közölnünk kell a világgal az igazságot.

A szombat az Úr próbája. Senki emberfia – legyen az király, pap vagy uralkodó – nincs felhatalmazva arra, hogy beékelje magát Isten és az ember közé. Akik embertársaik lelkiismeretévé akarnak válni, azok Isten fölé helyezik magukat. Akik hamis vallási befolyás alatt állnak, és a hamis nyugalomnapot ünneplik, figyelmen kívül hagyják a valódi szombat legkézzelfoghatóbb bizonyítékát. Arra próbálják kötelezni az embereket, hogy azoknak a saját maguk által kitalált törvényeknek engedelmeskedjenek, amelyek szöges ellentétben állnak Isten törvényével… A hét első napjának megünnepléséről hozott törvény a hitehagyó kereszténység terméke… Isten népe semmilyen körülmény között ne adózzék hódolattal annak.

Az igazság és vallásszabadság zászlaját, amelyet az evangéliumi közösség megalapítói és Isten tanúi a letűnt évszázadok alatt fennen lobogtattak, ebben az utolsó küzdelemben Isten a mi kezünkre bízta… Isteni intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot; és az iránta való engedelmesség tanítása, jogos határain belül, szent kötelességünk. Ha azonban a követelményei ütköznek vagy ellenkeznek Isten parancsaival, akkor „inkább Istennek kell engedelmeskednünk, mintsem embernek”. Isten szavát minden emberi törvényadás felett valónak kell elismernünk. „Így szól az Úr.” Ez a kijelentés nem állhat mögötte annak, hogy “Így szól a gyülekezet” vagy “Így szól a földi hatalom.” Krisztus koronájának a földi uralkodók ékes koronái fölött kell ragyognia.

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor