Az elveszített uralom

„Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak ad;a azt, akinek akarja” (Dán 4:22)

Az alacsonyabb rendű teremtmények között Ádám királyként állott… de amikor megrontotta a törvényt, elvesztette uralmát. A lázadás szelleme, amelyet ő bocsátott a Földre, kiterjedt az állatvilágra is. Így nemcsak az ember élete, hanem az állatok természete, a mezők füve, sőt még a belélegzett levegő is, mind a gonosz tudásának szomorú tanításáról beszélt.

A bűn miatt nemcsak az ember, hanem a Föld is a gonosz hatalmába került… Ádám megteremtésekor uralmat kapott a Föld felett, de mivel engedett a kísértésnek, Sátán hatalma alá került. „…mert akit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett” (2Pét 2:19). Amikor az ember Sátán foglya lett, az uralom, amely az övé volt, legyőzőjének kezébe ment át. Így lett Sátán „e világ istene”. (2Kor 4:4) Kisajátította azt az uralmat, amelyet eredetileg Ádám kapott.

Amikor Sátán kijelentette Krisztusnak, hogy övé a világ királysága és dicsősége, és annak adja, akinek akarja, csak részben mondott igazat. Azért, hogy csaló szándékát megvalósítsa, Sátán Ádámtól ragadta el az uralmat, Ádám viszont a Teremtő képviselője volt, nem pedig független uralkodó. A Föld Istené, és Ö mindent Fiának adott. Ádámnak Krisztus alattvalójaként kellett uralkodnia. Amikor Ádám az uralmat Sátán kezére játszotta át, Krisztus maradt a jogos Király…D21

Az a valaki ajánlotta fel a világ országait Krisztusnak, aki a Mennyben fellázadt. Hűbéri szolgálatot akart vásárolni gonosz elveihez, de Krisztus nem volt megvásárolható…

Jézus az Isten iránti engedelmességgel és hittel győzött. Az apostol által így szól hozzánk: „Engedelmeskedjetek azért Istennek; álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek” (Jak 4:7-8). Nem menekülhetünk meg a kísértő hatalmától, mert legyőzte az emberiséget… ám „erős torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.” (Péld 18:10)

Ellen White
Ellen White
Kevesen tudják, hogy Ellen White írásaiban a kegyelem szó (angol: grace) több mint 13 000-szer fordul elő. Ha azt vesszük, hogy életében hozzávetőleg 100 000 oldalt vetett papírra, akkor láthatjuk, hogy a szó igen fontos volt az írónő számára. Természetesen minden olyan részt, ahol a szó megjelenik, nem lehetett egy ilyen terjedelmű könyvben leközölni, azonban a legfelemelőbbek közül ki lehetett válogatni azokat, amelyek gazdagítanak bennünket az év minden napján. Kívánságunk az, hogy minden olvasó érezze át a kegyelem szónak ne csak a jelentését, hanem mindazt, amit Isten ebben elhelyezett, vagyis tapasztalja meg az isteni kegyelmet a mindennapokban. Isten áldása nyugodjon az olvasón!

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor