Az örökkévalóság iskolája

„És hallottam nagy szózatot, amely ezt mondta az égből: Ímé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.” (Jel 21,3)

„A kezdetben Édenben alapított iskola és az örökkévalóság iskolája között óriási távolság van – e világ történelme, az emberi törvényszegés és szenvedés, az isteni áldozat, a halál és a bűn feletti győzelem története. Az eljövendő élet iskolájában nem találkozunk majd az édenbeli iskola minden feltételével.

A jó és gonosz tudásának fája nem nyújt alkalmat a megkísértésre. Kísértő sem lesz, sem a tévedés lehetősége. Minden jellem kiállta a gonoszság próbáját, és többé senki sem fogékony hatalmára… Csakúgy, mint kezdetben, az embert ismét Isten tanítja majd.” (Education [Nevelés], 301–302. o.)

„Földi életünk felkészülés az örök életre. Az itt elkezdődött tanulás nem fejeződik be ebben az életben, hanem az egész örökkévalóságon át tart – soha nem lesz vége.” (Ministry of Healing, 406. o., A nagy Orvos lábnyomán, 336. o.)

„A földi iskolában tanult minden helyes elv, minden igazság éppen annyira segít előrejutni, mint a mennyei iskolában. Amint Krisztus járt és beszélgetett tanítványaival földi szolgálata során, úgy tanít majd minket a mennyei iskolában is, élő vizek folyója mellé vezetve bennünket, és kinyilatkoztatva olyan igazságokat, melyek ebben az életben rejtett titkok maradtak, a bűn által megrontott emberi értelem korlátai miatt.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 208–209. o.)

„Nyilvánvalóvá válik a bűn fogantatásának története, a hamisság szövevényes működéséé, és az igazságé, amely összeütközött a tévelygéssel, de diadalmaskodott felette. A lepelt, amely elválasztja egymástól a látható és a láthatatlan világot, félrevonják majd, és Isten csodálatos dolgokat nyilatkoztat ki számunkra.” (Education [Nevelés], 304. o.)

„Ott minden tehetség tökéletesedik, minden képesség fejlődik, gyarapszik majd. A tanulás nem fogja elfárasztani elménket, nem meríti ki erőnket. Ott a legnagyobb vállalkozások is véghezvihetők, a legmagasztosabb törekvések is megvalósíthatók, a legmagasabb célok is elérhetők. Mindig új magaslatok D375hívogatnak, új csodák gyönyörködtetnek, új igazságokat érthetünk meg, és új feladatok serkentgetik a lélek és a test képességeit.” (A nagy küzdelem, 677. o., Korszakok nyomában, 601. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor