Nem várt jutalom

„Tudván, hogy ki-ki ami jót cselekszik, azt veendi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados.” (Eféz 6,8)

„Istenért végzett munkánk gyakran csaknem gyümölcstelennek látszik. Komolyan és kitartóan igyekezhetünk jót tenni, többnyire mégsem látjuk az eredményeit. Úgy tűnik, hogy igyekezetünk kárba vész. Az Üdvözítő azonban biztosít, hogy a mennyben felfi gyelnek tetteinkre, s a jutalom nem marad el. (…)

A szegény özvegy, aki az Úr kincstárába helyezte két fi llérét, alig értette, amit tett. De önfeláldozása ezrek szívére hatott minden országban, minden korban. Példája nyomán fő- és közrendű, gazdag és szegény emberek juttattak ajándékokat Isten kincstárába. Mindez segített fenntartani a misszionáriusi állomásokat, kórházakat, táplálni a szegényeket, felruházni a mezíteleneket, meggyógyítani a betegeket, és hirdetni az igazságot a szegényeknek.

Sokan részesültek önzetlen tettének áldásaiból. Isten napján az özvegy majd megláthatja tettének szerteágazó hatását. Ugyanígy történt Mária értékes ajándékával. Hány embert ihletett már szerető szolgálatra annak a feltört alabástrom edénynek az emléke! S milyen örömet jelent majd számára, amikor mindezt látni fogja!” (Bizonyságtételek VI., 305., 310. o.)

„»Bizony mondom néktek – jelentette ki Krisztus –, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium, amit ez énvelem cselekedett, az is hirdettetik az ő emlékezetére.« (Mát 26,13) A Megváltó a jövőbe tekintett, s bizonyossággal szólt evangéliumáról, amelyet az egész világon hirdetni fognak. Ahová csak elér az evangélium, Mária ajándéka is árasztja illatát, és szívek nyernek áldást mesterkéletlen cselekedete által. Országok keletkeznek és szűnnek meg, uralkodók és hódítók nevét elfelejtik, de ennek az asszonynak a tette halhatatlan a szent történelem lapjain. Az a feltört alabástromszelence az idők végezetéig beszélni fog Isten szeretetéről az elbukott emberiség iránt.” ( Jézus élete, 563. o., magyar kiadás: 482. o.)

„A Szentlélek minden késztetését, amely jóra és Istenhez vezeti az embereket, feljegyzik a menny könyveiben – és akik átadták magukat, hogy a Szentlélek munkálkodhasson általuk, Isten napján meglátják majd életük gyümölcseit.” (Bizonyságtételek VI., 310. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor