A tevékeny szeretet országa

„Jézus pedig felelt nékik: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Ján 5,17)

„A menny a tevékeny szeretet országa, de mindazokra, akik terhet hordozva megharcolták a hit nemes harcát, ott gyönyörűséges, dicsőséges nyugalom, pihenés vár. Övék az örök ifjúság, a halhatatlanság; véget ért küzdelmük Sátán és a bűn ellen. E tevékeny munkások számára a tétlenség teher lenne, nem pedig mennyország.” (Child Guidance, 354. o., Gyermeknevelés, 245–246. o.)

„Isten az Éden lakóira bízta a kert gondozását, hogy »műveljék és őrizzék azt«. Foglalkozásuk nem volt fárasztó, inkább kellemes és felüdítő. Isten a munkát áldásnak szánta az ember számára, hogy értelmét foglalkoztassa, testét erősítse és képességeit fejlessze. A szellemi és testi tevékenységben lelte Ádám szent életének egyik legfőbb örömét…

Akik a munkát átoknak tartják – még ha fáradságos és fájdalmas is –, nagyon tévednek. A gazdagok gyakran fölényes megvetéssel nézik le a dolgozó embereket, de az ilyen magatartás éles ellentétben áll az ember teremtésére vonatkozó isteni tervvel. Ugyan mit érnek még a leggazdagabbak kincsei is ahhoz az örökséghez képest, amelyet Isten Ádámnak adott? Pedig Ádám nem volt tétlen: bölcs Teremtőnk, aki tudja, mi boldogítja az embert, adott munkát számára. Igazi életörömben csak munkaszerető férfi aknak és nőknek van részük.” (Pátriárkák és próféták, 50. o., magyar kiadás: 26. o.)

„A mennyben állandó munka folyik. Nincsenek tétlenek. »Az én Aty+D338ám mind ez ideig munkálkodik – mondta Krisztus –, én is munkálkodom.« Ne feltételezzük, hogy amikor eljön a végső diadal, és megkapjuk a nekünk készített lakhelyeket, tétlenség lesz az osztályrészünk.” (Review and Herald, 1898. május 17.)

„Isten úgy tervezte, hogy dolgozzunk. A teherhordó állat jobban betölti teremtése célját, mint a semmittevő ember. Isten állandóan tevékenykedik. Az angyalok Isten szolgái, ők is munkálkodnak az emberek gyermekeiért… A mennyei társadalomban nincs helye a semmittevésnek. De a megfáradtnak és megterheltnek nyugalmat ígér. A hűséges munkás Urának örömébe jut.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 280. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor