A győztes lélek jutalma

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkönörökké.” (Dán 12,3)

„Amikor Dániel szavaira gondolok, felébredek éjjel, s újra és újra elismételem őket: »Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké.« Nézz a napra és az ég csillagaira, melyeket Isten név szerint ismer… Az Úr azt mondja: »Akik sokakat az igazságra visznek, ragyognak, mint a csillagok, örökkön-örökké.«” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 364. o.) „Értékelnünk kell a halhatatlanságot, hogy felfoghassuk, milyen fontos az embernek a tévedésből az igazsághoz térnie. Meg kell értenünk, milyen borzalmas a második halál gyötrelme. S meg kell értenünk a megváltottakra váró megtiszteltetést és dicsőséget, rá kell eszmélnünk, mit jelent annak jelenlétében élni, aki meghalt, hogy az embert fölemelhesse, nemessé tehesse, s királyi koronát adhasson a győzőknek.

Véges értelem nem bírja teljesen felfogni az üdvösség értékét. Milyen hálásan emlékeznek majd a megváltottak s megdicsőültek a megváltásukban közreműködő emberekre! Akkor majd senki sem sajnálja az áldozatot, igyekezetet, türelmet, őszinte vágyakozást a körülötte lévők megtéréséért, s kitartó munkáját mindazokért, akik elvesztek volna, ha ő elhanyagolja kötelességeit és belefárad a jó cselekedetekbe.

A Pásztor nyájába terelik majd azokat, akik fehér ruhában jelentek meg a trónon ülő Bárány előtt, s Ő az élet fájához vezeti a hűséges munkásokat, azokkal együtt, akiket igyekezetükkel megmentettek. Krisztus szolgái, akik hűségesen részt vettek a lelkek megmentésében, túláradó örömmel látják majd az üdvözülteket, akik osztoznak a Megváltó dicsőségében. »Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok, örökkön-örökké.«” Bizonyságtételek V., 620–621. o., magyar kiadás: 449–450. o.)

„Az a munka, melyet az emberek Istennel együttműködve végeztek, sohasem vész kárba, és örök korszakokon át fennmarad.” (Fundamentals of Christian Education [A keresztény nevelés alapjai], 199. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video