Látni fogjuk a Királyt

„A királyt ékességében látják szemeid; látnak széles országot.” (Ésa 33,17)

„Ha látni akarjuk a mennyei Királyt az Ő szépségében, arra érdemesen kell élnünk. Fel kell nőnünk, el kell hagynunk gyerekes elképzeléseinket. Amikor provokáció ér bennünket, ne szóljunk. Ezek azok az alkalmak, amikor a hallgatás ékesszólás. Türelmet, kedvességet és megbocsátást kell tanúsítanunk, amelyek nyomán Isten fi ainak és leányainak nevezhetnek minket.

Bíznunk kell Jézusban, hinnünk kell Őbenne, Őrá kell építenünk. Jézus nyomdokain kell járnunk. »Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét mindennap, és kövessen engem.« (Luk 9,23) Lehet súlyos kereszt hallgatni, amikor hallgatni kell. Ez fájdalmas lehet, de hadd biztosítsalak téged, hogy a hallgatás eredményesebb a gonosz legyőzésében, mint a dühös szavak vihara.

Itt, ebben a világban kell megtanulnunk, milyenek legyünk, hogy helyünk lehessen a mennyei csarnokokban. Meg kell tanulnunk a leckéket, amelyeket Krisztus meg akar tanítani nekünk, hogy felkészülhessünk a menny magasabb iskolájára, ahol az Üdvözítő az élet folyója mellett vezet bennünket, és sok olyan dolgot elmond, amit itt nem tudtunk megérteni… Látni fogjuk Isten dicsőségét, ahogyan itt soha nem láttuk. Csak egy pillantást vethetünk ma a dicsőségre, mert nem járunk az Úr után, hogy megismerjük Őt.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 365. o.)

„Minden helyes elv, a földi iskolában megtanult minden igazság éppúgy előrevisz bennünket, mintha a mennyei iskolában sajátítottuk volna el. Ahogy Krisztus járt és beszélgetett tanítványaival e földi szolgálata során, úgy fog bennünket is tanítani a mennyei iskolában. Olyan igazságokat nyilatkoztat ki előttünk, amelyek ebben az életben rejtett titkok maradnak a bűntől meggyengült emberi értelem korlátai miatt. A mennyei iskolában lehetőségünk lesz arra, hogy lépésről lépésre eljussunk a tudás legmagasabb csúcsára. A mennyei Király gyermekeiként örökké a királyi család tagjaival lakozunk majd, s látni fogjuk a Királyt szeplőtelen szépségében.” (Counsels to Parents, Teachers and Students [Tanácsok szülőknek, tanároknak és diákoknak], 208–209. o.)

„Régóta várunk, reménységünk mégse halványuljon el. Ha meglátjuk a Királyt az Ő szépségében, örökre áldottak leszünk.” (Bizonyságtételek VIII., 253. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor