„Az odafelvalókkal törődjetek!”

„Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.” (Kol 3,2)

„Amikor Isten népe e világ dolgai helyett a mennyre tekint, meglátja az irgalmasságot, a jóságot és a szánalmat, amelyet Isten tanúsít az emberek iránt. Szeretete válaszadásra készteti követőit: életük megmutatja majd a körülöttük lévőknek, hogy Isten Lelkének irányítása és uralma alatt állnak, s az odafelvalókkal törődnek, nem a földiekkel.

Amikor a mennyről elmélkedünk, a legemelkedettebb gondolatoknál időzhetünk, melyek csak befogadhatók értelmünk számára, de lehetetlen, hogy felfogjuk az örökkévalóság hatalmas titkát. Ám ha egész jellemünket a mennyről való gondolkodás befolyásolja, ez felemelő hatást gyakorol értelmünkre.

Amikor arra gondolunk, hogyan jött el Krisztus a világunkba, hogy meghaljon az emberért, megértünk valamit a megváltásunkért hozott áldozatából, és meglátjuk, hogy Isten nélkül nem létezik igazi jóság és nagyság. 

Csak a Golgota keresztjéről ragyogó világosságban látjuk meg a bűn mélységét, és hogy a bűn miatt hová hullott alá az emberiség. Csak a mennyei világosságban érthetünk meg bármit is a megváltás csodájából.

Nemsokára otthon leszünk, és meghalljuk az Üdvözítő hangját, amint ezt mondja: »Küzdelmeitek véget értek. Lépjetek be Uratok örömébe!« Hallani szeretném ezeket az áldott szavakat. Dicsérni, áldani akarom Megváltónkat.

Tisztelni akarom azt, aki a trónon ül, s arra vágyom, hogy hangomat újra meg újra visszhangozzák a menny csarnokai. Isten minden segítséget és erőt megad nekünk, és akkor megízlelhetjük az eljövendő világ örömeit.” (In Heavenly Places [Mennyei helyeken], 368. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video