Minden kérdésünkre választ kapunk

„Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!” (Ésa 55,9)

„Terveink nem mindig azonosak Isten terveivel… Ő, aki jobban ismer minket, mint mi magunk, sokszor irántunk való féltő szeretete és sorsunk iránti érdeklődése miatt nem engedi, hogy saját önző becsvágyunknak tegyünk eleget. Nem engedi, hogy elmenjünk a ránk váró egyszerű, de szent feladatok mellett. Sok esetben pontosan ezek jelentik azt az elengedhetetlen iskolát, amelyben felkészülhetünk a nagyobb feladatokra. Sokszor meghiúsulnak saját terveink, hogy Isten elgondolása valósulhasson meg az életünkben.

Az eljövendő életben fény derül azokra a titkokra, amelyek itt bosszantóak voltak és csalódást okoztak. Megértjük majd, hogy látszólag meg nem hallgatott imáinkat és meghiúsult reményeinket életünk legnagyobb áldásai közé sorolhatjuk.” (Ministry of Healing, 473–474. o., A nagy Orvos lábnyomán, 341–342. o.)

„Nem mindent tudunk most megérteni Isten titkaiból. De amikor majd Isten családjának tagjai leszünk, ezek a titkok feltárulnak előttünk… Akkor sok olyan titkot kinyilatkoztat Isten, amit most el kell rejtenie előlünk, mert még nem készültünk fel, és nem becsüljük eléggé a már ismert kijelentéseket.

A mennyben nyilvánvalókká lesznek a Gondviselő útjai, a kegyelem titkai Krisztus által feltárulkoznak. Amit az értelem most nem képes felfogni, ott magyarázatot kap. Látjuk majd a rendet, amely megmagyarázhatatlan volt, a bölcsességet mindenben, amit az Úr visszatartott, tudomásunkra jut a mindenben megnyilatkozó jóság és kegyelmes irgalom. Feltárul előttünk az igazság, homálytól mentesen, teljes ragyogásában. A szívet dalra fakasztja az öröm: minden viszály örökre véget ért, és minden nehézség megoldódott.” (HNA Biblia-kommentár VI., 1091. o.)

„Minden, ami Isten gondviselésében érthetetlennek tűnt, a mennyben világossá válik. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak. Ahol véges elménk csak zavart és meg nem valósult ígéreteket látott, ott a legtökéletesebb és leggyönyörűbb összhangra lelünk majd. Megtudjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el a legnehezebben elviselhető tapasztalatokat. Amikor rájövünk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra szolgált, kimondhatatlan öröm tölti be szívünket.” (Bizonyságtételek IX., 286. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video