„Az Úr azt nézi, ami a szívben van”

„Az Úr azonban mondta Sámuelnek: Ne nézd az ő külsejét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” (1Sám 16,7)

„Sokszor éppen azokat tartjuk reménytelen esetnek, akiket Jézus magához vonz… De sokan ott lesznek a mennyben, akikről nem is feltételeznénk. Az ember a látszatból ítél, Isten pedig a szív alapján.” (Krisztus példázatai, 71–72. o.) „Lesznek néhányan a megváltottak között, akik az élet utolsó óráiban kapaszkodtak Krisztusba. Amikor meghaltak, nem értették tökéletesen a megváltás tervét, de a mennyben mindent megismernek majd.” (HNA Biblia-kommentár V., 1124. o.)

„A kereszten vívott haláltusájakor Jézusra a vigasztalás egyetlen sugara vetett fényt. Ez a bűnbánó tolvaj imája volt… Ez a bűnös ember Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött a keresztfán, meglátta Istennek ama Bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Amikor a tehetetlen, haldokló lélek az ugyancsak haldokló Megváltóra bízta magát, hangjában félelemmel keveredett a reménység: »Uram, emlékezzél meg énrólam, mikor eljössz a Te országodban!« (Luk 23,42) Jézus nem hagyta őt válasz nélkül: »Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban.« (Luk 23,43)” ( Jézus élete, 749–750. o., magyar kiadás: 660–661. o.)

„Ilyen hitet juttatnak kifejezésre a tizenegy órai munkások (Mát 20,6–9), akik éppen annyi jutalmat kapnak, mint azok, akik sok órán át munkálkodtak. A tolvaj hittel, bűnbeismeréssel és bűnbánattal kérte Isten bocsánatát. Teljes komolysággal kért, mint aki teljességgel megértette, hogy Krisztus meg tudná menteni, ha akarná.” (HNA Biblia-kommentár V., 1125. o.)

„Lehet, hogy azok, akiket Krisztus megdicsér az ítéletben, keveset tudtak a hittudományból, de becsben tartották az Ő alapelveit. Az isteni Lélek befolyása következtében áldássá lettek a körülöttük élők számára. A pogányok között is vannak olyanok, akikben megnyilvánul a jóság lelkülete. Még mielőtt az élet igéi fülükbe jutottak volna, megbarátkoztak a misszionáriusokkal, sőt akár saját életük árán is szolgáltak nekik. A pogányok közül sokan tudatlanul imádják Istent. A világosság még nem jutott el hozzájuk emberi közbenjárás útján, mégsem pusztulnak el. Bár Isten írott törvényét nem ismerik, hallották az Ő hangját, amint a természet által megszólítja őket, és megtették azt, amit a törvény megkövetelt tőlük. Életük bizonyítja, hogy a Szentlélek érintette szívüket, és Isten saját gyermekeinek ismeri el őket. …Mily boldogság tölti majd be a Végtelen szeretet szívét, amint követői csodálkozva és örömmel hallják dicsérő szavait!” ( Jézus élete, 638. o., Magyar kiadás: 555. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor