Végre otthon!

„Az ő ura pedig mondta néki: Jól van, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.” (Mát 25,21)

„Ha világunk pompájában és szépségében gyönyörködünk, gondoljunk az eljövendő világra, amelyben soha semmi nyoma nem lesz a bűnnek és a halálnak, ahol a természetre nem vetül a mulandóság árnya… Képzeljétek magatokat az üdvözültek boldog otthonába, és gondoljatok arra, hogy ez az ország olyan dicső lesz, amilyet a legmerészebb képzelet sem képes lefesteni.

Az a sok jó adomány, amelyet Isten a természetben ajándékoz nekünk, csak halvány tükörképe az Ő dicsőségének. Meg van írva: »Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.« (1Kor 2,9) (…)

Megnyílnak a menny kapui, hogy Isten gyermekei beléphessenek, s a dicsőség Királyának szavai a legszebb zeneként jutnak fülükbe: »Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta!« (Mát 25,34) Ezután örömmel üdvözlik a  megváltottakat abban a hazában, melyet Jézus készített számukra.«” (Krisztushoz vezető lépések, 86–87., 125–126. o.)

„Ezután láttam, hogy Jézus a város kapuja felé vezette a megváltottak seregét. Kitárta a ragyogó kaput, s az igazság követői beléphettek. A városban minden szemet gyönyörködtető volt. Túláradó dicsőséget láttam mindenfelé. Jézus megváltott szentjeire tekintett: arcuk boldogságtól ragyogott. A Megváltó így szólt hozzájuk: »Látom lelkem szenvedésének gyümölcsét, s elégedett vagyok. Ez a végtelen dicsőség örökké a tiétek. Szenvedésetek véget ért. Többé nem lesz halál, sem fájdalom, sem szenvedés, sem jajkiáltás.«

…A nyelv túl erőtlen, hogy híven leírhassa a menny dicsőségét. Amikor ez a jelenet feltárul előttem, a csodálkozástól a lélegzetem is eláll. A menny rendkívüli és felülmúlhatatlan szépségétől elbűvölve leteszem a tollat, és elragadtatva kiáltok fel: Ó, micsoda szeretet! Milyen csodás szeretet! A legfennköltebb nyelv sem tudja érzékeltetni a menny végtelen dicsőségét és a Megváltó szeretetének kikutathatatlan mélységeit.” (Early Writings [Korai írások], 288–289. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video