Az Atya és a Fiú szeretete

„És az Úr akarta Őt megrontani betegség által; hogy ha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az Ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket Ő viseli.” (Ésa 53,10–11)

„Isten szeretete mérhetetlen és hasonlíthatatlan. Végtelen… Amikor elgondolkozunk Krisztus magas rangján és dicsőségén, látjuk, milyen volt az a szeretet, amely arra késztette, hogy feláldozza magát a Golgota keresztjén az elveszett világ megváltásáért. Ez csodálattal és ámulattal tölti el a szentek szívét az örök korszakokon át – miért ne elmélkednénk róla itt, ebben a világban is…

Ó, a kegyesség titka – Isten megjelent testben! Ez a titok egyre nő, amint megpróbáljuk megérteni. Felfoghatatlan, és emberek mégis megengedik, hogy földi, világi dolgok feltartóztassák azt a keveset is, amit halandó lényük képes meglátni Jézusból és páratlan szeretetéből… Hogyan lelkesedhetünk földi, közönséges dolgokért, miért nem köti le fi gyelmünket a Golgota keresztje, a szeretet, amely Isten drága Fiának halálában nyilatkozott meg?…

Mindezt a megaláztatást és gyötrelmet azért viselte el, hogy a vándorokat, bűnösöket és hálátlanokat visszavezesse az Atya házához. Ó, az áldott otthon, nem engedhetem meg magamnak, hogy elveszítsem! Ha üdvözülök, Isten országában a megváltás tervének új mélységeit ismerhetem majd meg. Minden megváltott szent megismeri az Atya és a Fiú szeretetét, és úgy fogja értékelni, mint soha azelőtt. A dicséret énekei törnek fel a halhatatlan ajkakról. Jézus szeretett minket, az életét adta értünk. Megdicsőült testben, gazdagabb képességekkel, tisztává lett szívvel, megtisztított ajakkal dicsérjük majd az üdvözítő szeretet nagyságát és gazdagságát. A mennyben nem lesznek szenvedők, sem kételkedők, akiket meg kell győzni az örökkévaló dolgok valóságáról, sem előítéletek, sem borzalmas bűnök, hanem képesek leszünk a minden ismeretet felülmúló szeretetre. Nyugalom – hála Istennek, megnyugvás vár Isten népére, ahol Jézus vezeti a megváltottakat az élő vizekhez. Akkor beteljesedik, amiért Atyjához imádkozott: »Azt akarom, hogy akiket nékem adtál, velem legyenek, ahol én vagyok.«” (That I May Know Him [Hogy megismerhessem Őt], 371. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor