Jutalma Vele van

„Ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz.” (Jel 22,12)

„Munkánk itt hamarosan véget ér, s mindenki a tettei szerint kap jutalmat. Megmutatták nekem a szentek jutalmát, a halhatatlan örökséget. Láttam, hogy akik a legtöbb nehézséget viselték el az igazságért, nem gondolják nehéznek a sorsukat, hanem meggyőződtek róla, hogy a menny minden fáradságot megér.” (Bizonyságtételek I., 381. o., magyar kiadás: 357. o.)

„Minden egyes napotokat az elhanyagolt kötelességekről, önzésről, csalásról, lopásról, mások rászedéséről szóló feljegyzések terhelik. A gonoszságok milyen rémítő mennyisége gyülemlik össze az ítélet napjára! Amikor Krisztus eljön, minden embert a cselekedetei szerint jutalmaz. Sokan szégyenkeznek majd, amikor történetük lapjai felfedik cselekedeteiket. (…) Minden jó és minden gonosz tettet, de azok következményeit is szemmel tartja a szívek kutatója, aki előtt nincs titok. A jutalom is az indítékok szerinti lesz.” (Bizonyságtételek II., 160., 520. o.)

„Krisztus eljövetele egyre közeledik, kevés időnk van a munkára. Férfiak és nők kárhoznak el… Isten átalakító hatalma ragadjon meg mindnyájunkat, hogy megértsük a pusztuló világ szükségleteit. Üzenetem lényege ez: Készüljetek fel az Úrral való találkozásra! Égjenek lámpásaitok, hogy az igazság fénye bevilágítsa a főutakat és az ösvényeket. Az egész világ figyelmeztetésre vár, mindenkinek el kell mondanunk, hogy elközelített minden dolgok vége… Igyekezzünk újonnan megtérni. Isten Lelkének jelenlétére van szükségünk, hogy szívünk megszelídüljön, s ne vigyünk kemény lelkületet a munkába. Imádkozom, hogy a Szentlélek teljesen birtokába vehesse szívünket. Viselkedjünk Isten gyermekeihez méltón, Őhozzá forduljunk tanácsért, s legyünk készek végrehajtani terveit, bárhol is tárja elénk azokat. Ha ilyen néppé válunk, megdicsőítjük Istent, s igyekezetünk tanúi így szólnak: Ámen.” (Bizonyságtételek IX., 105–108. o., magyar kiadás: 70–72. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor