A hűségeseknek elkészített koronák

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az Ő megjelenését.” (2Tim 4,7–8)

„Isten gyönyörködve tekint az igazakra, nyíltakra és becsületesekre. Angyalokra bízták az ilyen emberek koronájának elkészítését, s az Isten trónjáról áradó fény ezeken a ragyogó koronákon tükröződik majd vissza.” (Bizonyságtételek V., 96. o., magyar kiadás: 75. o.)

„Beszélgessünk mennyei dolgokról. Beszéljünk Jézusról, szeretetteljes lényéről, dicsőségéről, irántunk megnyilatkozó, soha meg nem szűnő szeretetéről, és hagyjuk, hogy szívünk túlcsorduljon a Jézus iránt érzett szeretettől és hálától. Ő meghalt, hogy megmentsen minket. Legyetek készen, hogy találkozzatok Uratokkal békességben! Akik elkészülnek arra, hogy elfogadják az élet soha el nem halványuló koronáját, örökké Isten országában lakoznak majd Krisztussal, a mennyei angyalokkal, és azokkal, akiket Krisztus drága vére megváltott.

Ama napon az üdvözültek az Atya és a Fiú dicsőségében tündökölnek majd. A mennyei angyalok, megérintve aranyhárfáikat, üdvözlik a királyt és győzelmének gyümölcseit – azokat, akik megmosták és megfehérítették ruháikat a Bárány vérében. Felcsendül a diadalének, és betölti a mennyet. Krisztus diadalmaskodott. Belép a mennyei csarnokokba megváltottaival – azokkal, akik tanúsítják, hogy szenvedésteljes, önfeláldozó küldetése nem volt hiábavaló.” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 362. o.)

„A dicsőség koronája ékesíti majd azok homlokát, akik várják Jézust, akik vágyódnak az Üdvözítő megjelenésére. A várakozókat koronázzák meg dicsőséggel, tisztességgel és halhatatlansággal a mennyben. Nem kell a világ megbecsüléséről vagy nagyjainak dicséretéről beszélned. Ez mind hiábavalóság. 

Csak érintse őket Isten ujja, és nemsokára visszatérnek a porba. Azt akarom becsülni, ami maradandó, ami halhatatlan, ami nem pusztul el soha – egy koronát, amely minden más fejdísznél értékesebb, melyet valaha uralkodók homlokára helyeztek.” (Review and Herald, 1869. augusztus 17.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor