A végső harc jellege

„Felnyitotta az Úr az Ő tárházát, és előhozta az Ő haragjának szereit: mert e cselekedet az Úré, a Seregek Uráé Káldea földén.” (Jer 50,25)

„Isten felhasználja a természet erőit, hogy megtörje ellenségei hatalmát. »Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek az Ő rendelését cselekszik.« (Zsolt 148,8) Amikor a pogány emoreusok elhatározták, hogy dacolnak az Úr akaratával, Isten közbeavatkozott, nagy köveket hullatva az égből Izráel ellenségeire. A Szentírás kijelentése szerint még nagyobb ütközetre kerül majd sor a földi történelem utolsó szakaszában, amikor »felnyitja az Úr az Ő tárházát, és előhozza haragjának fegyvereit« (Jer 50,25). »Eljutottál-e a hónak tárházához? – kérdezi Isten –, vagy a jégeső tárházát láttad-e? Amit fenntartottam a szükség idejére, a harc és háború napjára.« (Jób 38,22–23) A próféta leírja a pusztulást, amely bekövetkezik majd, amikor »nagy szózat jön ki a mennyei templomból«, és kijelenti: »Meglett!… és nagy jégeső, mint egy-egy talentom, szállt az égből az emberekre.« (Jel 16,17. 21)” (Pátriárkák és próféták, 509. o., magyar kiadás: 454. o.)

„A földi történelem utolsó napjaiban háború fog dúlni.” (Review and Herald, 1897. október 19.) „A gonosz erői nem adják fel a küzdelmet harc nélkül. De a Gondviselés is kiveszi részét az armageddoni csatából. Az Úr seregének fejedelme a menynyei angyalok élére áll, hogy irányítsa a csatát. Akinek öltözékére ez a név van írva: királyok Királya és uraknak Ura, Ő vezeti előre a menny seregeit fehér lovakon, tiszta fehér vászonba öltözötten.” (HNA Biblia-kommentár VII., 982–983. o.)

„Amikor Krisztus újra eljön a Földre, akkor megrázza »nemcsak a földet, hanem az eget is« (Zsid 12,26). »Inogva meging a föld, miként a részeg, és meglódul, mint a kaliba.« »Az ég mint írás egybehajtatik.« (Ésa 24,20; 34,4) »Az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek.« (2Pét 3,10) »De az Úr az Ő népének oltalma és az Izráel fi ainak erőssége!« (Jóel 3,16)” ( Jézus élete, 780. o., Magyar kiadás: 691. o.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor