Akik Őt általszegezték

„Jézus pedig mondta: Én vagyok. És meglátjátok majd az embernek Fiát ülni a hatalom jobbján, és eljőni az ég felhőivel.” (Márk 14,62)

„Amint a zsidó nép vezetői Jézus Krisztus dicsőségét szemlélik, visszaemlékeznek arra, hogyan bántak az Emberfi ával, hogyan csúfolták Őt, és miként zárkóztak fel a nagy hitehagyó mellett. Világosan látják az egykori jeleneteket. Mindaz, amit Jézus tett, amit mondott, a megaláztatás, ahová alászállt, hogy megmentse őket a bűn szennyétől, elvonul előttük, kárhoztatva őket. Eszükbe jut, amint belovagolt Jeruzsálembe, és látták, hogy könnyekre fakadt, keseregve a  megátalkodott város felett, amely nem fogadja el üzenetét. Ismét felhangzik fülükben a szelíd aggódás hangja, melyet oly sokszor hallottak. A Getsemáne-kertbeli jelenet is megelevenedik előttük, és hallják Krisztus megrázó imáját: »Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár.« (Mát 26,39)

Pilátus hangját is hallják, amint azt mondja: »Egyáltalán nem találok benne bűnt.« Látják a szégyenteljes jelenetet a kihallgatási teremben, amikor Barabbás ott állt Krisztus mellett, és megvolt a kiváltságuk, hogy a bűntelent válasszák. Ismét Pilátus szavát hallották: »Tehát kit bocsássak el néktek? Barabbást vagy Jézust, akit Krisztusnak hívnak?« Hallották a választ: »Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!« Amikor Pilátus megkérdezte: »Mit cselekedjek akkor Jézussal?«, a válasz így hangzott: »Feszítsd meg!« Majd megint látják áldozatukat, amint hordozza a kereszt kárhoztatását. Hallják a diadalmas hangokat, amint gúnyosan kiáltják: »Ha Isten Fia vagy, szállj le a keresztről! Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni!« Most azonban nem a Getsemáne-kertben látják Őt, sem a kihallgatásnál, és nem a Golgota keresztjén. Megaláztatásának jelei eltűntek, és most Isten arcába néznek – az arcba, melyet leköptek, melyet a papok és vezetők kezükkel ütöttek. Az igazság most a maga eleven mivoltában nyilatkozik meg előttük.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video