Ítélet a második adventkor

„Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és h+C270oltakat az Ő eljövetelekor és az Ő országában…” (2Tim 4,1)

„Az ítélet az egész világmindenség előtt történik, mert ebben az ítéletben Isten kormányzása igazolást nyer, s törvénye »szentnek, igaznak és jónak« bizonyul majd. Mindenki sorsa eldől, és az ítéletet k+D270imondják mindenkire. A bűn akkor nem tűnik majd vonzónak, és meglátszik visszataszító rútsága.” (Sons and Daughters of God [Isten fi ai és leányai], 361. o.) „Nincs olyan emberi nyelv, amely ábrázolni tudná az Emberfi a második eljövetelének jeleneteit az ég felhőiben. Dicsőségében jön el, s az Atya és a szent angyalok dicsőségében. A világosság ruhájába öltözötten érkezik, amelyet az örökkévalóság napjai óta viselt. Angyalok társulnak hozzá útján, tízezerszer tízezren. Trombita hangja hallatszik majd, amint az alvó halottakat előhívja a sírból. Krisztus hangja áthatol a síron, és »mindazok, akik a sírokban vannak, előjönnek«. »És előtte összegyűlnek majd mind a népek.« Az, aki meghalt az emberért, ítéli meg őt az utolsó napon, mert az Atya minden ítélettételt a Fiúra bízott, mert Ő az Emberfi a. Micsoda nap lesz az, amikor azok, akik elvetették Krisztust, feltekintenek rá, akit bűneik általszegeztek.” (Review and Herald, 1899. szeptember 5.)

„Jézus második eljövetelekor azok, akik elfordultak Tőle a földi, hétköznapi dolgokhoz, önző érdekeket és világi megbecsülést keresve, elismerik tévedésüket. Erről beszél a Jelenések könyve szerzője: a Föld minden nemzetségéről, minden emberről, akik siratják Jézust. Ők azok, akik általszegezték. Ezek a szavak nemcsak azokra vonatkoznak, akik valósággal átszegezték, a Golgota keresztjére feszítve Krisztust, hanem mindazokra, akik gonosz beszédükkel, helytelen tetteikkel szegzik át Őt ma is.” (Signs of the Times, 1903. január 28.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video