Krisztus eljövetelének napja

„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.” (Mát 24,36)

„Isten kimondott egy mondatot, majd szünetet tartott, miközben szavai mennydörgésszerűen végigzengtek a Földön. Isten Izráele az égre tekintve figyelt a szavakra, amelyek Jahve ajkáról  hangzottak. Félelmetesen ünnepélyes jelenet volt. A szentek minden mondat végén így kiáltottak fel: Dicsőség! Hallelujah! (…)

Az élő szentek, szám szerint 144 000, ismerték a hangot és értették a szavakat, míg a gonoszok azt gondolták, hogy mennydörgés vagy földrengés.” (Early Writings [Korai írások], 285–286., 15. o.)

„Isten Izráele figyel, fölfelé tekint. Arcuk Isten dicsőségétől fénylik, mint a Sínai-hegyről alászálló Mózesé. A gonoszok képtelenek rájuk tekinteni. S amikor az áldás elhangzik azok felett, akik a szombat megszentelésével megdicsőítették Istent, hatalmas győzelmi kiáltás hangzik fel.” (A nagy küzdelem, 640. o., Korszakok nyomában, 569. o.) „Akkor kihirdették a jubileumot, amikor a Földnek pihennie kell. (…) Dicső fény ragyogott a szentekre. Milyen szépek voltak! A gond és gyengeség minden jele eltűnt, egészség és szépség ragyogott minden arcon. Ellenségeik úgy estek a földre, mint a halottak, nem tudták elviselni a világosságot, amely a megszabadult szentekre ragyogott. Ez a világosság és dicsőség rajtuk maradt, amíg Jézus fel nem tűnt az ég felhőiben.” (Early Writings [Korai írások], 35., 272–273. o.)

„Láttam egy lángoló felhőt jönni onnan, ahol Jézus állt… Majd Jézust ez a felhő kelet felé vitte, ahol először megjelent a szenteknek – egy kis fekete felhőn. Ez volt az Emberfi ának jele. Miközben a felhő a Legszentebb felől keletre haladt, ami sok napot vett igénybe, Sátán zsinagógája a szentek lábánál imádkozott.” (A külföldön szétszóródott kis maradékhoz, 1846. április 6.)

Ellen White
Ellen White
A "Maranatha" áhítatos könyv 1976-ben jelent meg először a White Estate gondozásában, majd 2005-ben érte el a magyar olvasóközösséget Egervári Dezső fordításában. A könyv Ellen G. White ihletett írásaiból válógatva, a Krisztus viszajövetele utáni hő vágyat mutatja be, hasznos tanácsokkal és figyelmeztetésekkel összekötve.

Primește în fiecare zi pe Telegram devoționalul preferat. Citește mai multe aici.

Ascultă podcastul Devoționale Audio

Publicate astăzi

Versetul zilei

Urmărește Devoționalul Video

Articolul precedent
Articolul următor